Diplomantams

Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros studentų Baigiamųjų darbų gynimas  Baigiamųjų darbų gynimo komisijoje:
Šokio pedagogikos studijų programos SM16 gr.   2019 m. birželio 10 d. 9.00 val.; 130 aud.;
Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos KV16 A gr. 2019 m. birželio 12 d. 9.00 val. aud.;
Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos KV16 B gr.  2019 m. birželio 13 d. 9.00 val. 130 aud.;
Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos KVS16 gr.  2019 m. birželio 14 d. 9.00 val. 130 aud.

Populiariosios muzikos studijų programos (653W31002; 6531PX015) baigiamojo darbo (projekto) rengimo ir gynimo tvarką

Ritminės muzikos katedros baigiamųjų darbų (BD) rengimo etapų planas

Kultūrinės veiklos vadybos ir Šokio pedagogikos studijų programų diplomantams

Muzikinio teatro studijų programos baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo tvarka

2018-2019 m. m. Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBOS IR ŠOKIO PEDAGOGIKOS STUDIJŲ PRORGAMŲ STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO ETAPAI:

 

 

MADOS DIZAINO KATEDROS STUDIJŲ PRORGAMŲ STUDENTŲ BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ RENGIMO ETAPAI: