Misija

  • Ugdyti į praktinę veiklą orientuotus aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo specialistus.
  • Kurti naujas taikomųjų menų, kultūrinės veiklos ir kūrybinių technologijų mokslo žinias.
  • Vykdyti švietėjišką ir bendrakultūrinę veiklą visuomenėje aktyviai ir tvariai veikiant Lietuvos ir tarptautinėse erdvėse.