Misija

  • ugdyti į praktinę veiklą orientuotus aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo specialistus,
  • kurti naujas taikomųjų menų, kultūrinės veiklos ir kūrybinių technologijų mokslo žinias,
  • vykdyti švietėjišką ir bendrakultūrinę veiklą visuomenėje aktyviai ir tvariai veikiant Lietuvos ir tarptautinėse erdvėse.