Misija

  • ugdyti į praktinę veiklą orientuotus aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo specialistus,
  • kurti naujas taikomųjų menų, kultūrinės veiklos ir kūrybinių technologijų mokslo žinias,
  • vykdyti švietėjišką ir bendrakultūrinę veiklą visuomenėje aktyviai ir tvariai veikiant Lietuvos ir tarptautinėse erdvėse.

 

 

*

–Nuo 2017-09-01 fakulteto dekanė – prof. Birutė Žygaitienė

– 2017-2018 m.m. nebevykdoma Šokio pedagogikos studijų programa.