Studentų mokslo ir meno draugija

SVEIKI!

Džiaugiamės, kad užsukote į Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Studentų mokslo  ir meno draugiją, trumpiau SMMD. Studentų mokslo ir meno draugija fakultete įkurta 2022 m. kovo 30 d.

Susipažinkime: SMMD pirmininkė – Jūratė Grigelevičiūtė, visuomet užsidegusi naujomis idėjomis. Dešinioji jos ranka – SMMD pirmininkės pavaduotoja Miglė Vaskelaitė, visada pasirengusi naujiems iššūkiams. Taip pat komandoje yra ir kiti aktyvūs nariai, kurie prisideda prie veiklų kaip tik gali – tai Vaiva Vilpišauskaitė, Gintarė Skorbutė, Agnieška Uždavinytė, Kamilė Smaidžiūnaitė, Ksenija Petrukovič, Ligita Griciūtė, Nika Zundelovič, Paula Radavičiūtė ir Viktorija Ramanauskaitė.

SMMD kuratorė – dr. Inga Kepalienė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, docentė.

Koks yra mūsų tikslas?

Vienyti MTF studentus, skatinti bei plėtoti studentų mokslinę ir meninę veiklą, raginti studentus užsiimti savanoriškais projektais ir jiems padėti.

Studentų mokslo ir meno draugijos nuostatai

Kasdien galvoje blyksi įvairiausios mintys, idėjos ir sumanymai? Prisijunk prie mūsų ir iš studijų gauk daugiau! Jei esi kūrybingas ir išradingas – nedvejok ir tapk SMMD nariu.

Norėdamas prisijungti prie SMMD veiklos rašyk el. paštu – i.kepaliene@mtf.viko.lt!

 

Studentų mokslo ir meno draugijos konferencija

Birželio 4 dieną vyko Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2023“ II dalis. Meninius projektus-pranešimus pristatė Įvaizdžio dizaino ir  Mados dizaino  studijų programų studentai, kurie analizavo mados, įvaizdžio, stiliaus, tvarumo aktualijas ir problemas bei akcentavo asmens psichologines problemas, subkultūrų, individualumo ir susvetimėjimo bei grožio standartų keliamą poveikį visuomenei.

Studentų konferencijos yra ne tik puiki galimybė mokytis ir tobulėti, bet ir svarbi akademinio gyvenimo dalis, prisidedanti prie studentų asmeninio ir profesinio augimo.

Konferenciją moderavo Mados dizaino lektorė Silvija Grušnienė

Įvyko trečioji MTF Studentų mokslo ir meno draugijos konferencija

2024 m. gegužės 13 d. vyko Studentų mokslo ir meno draugijos konferencija „Mokslo ir meno sinergija‘2023“. Konferencija prasidėjo studentų muzikiniu sveikinimu. Muzikinio teatro studijų programos studentai: Toma Pauraitė ir Domantas Taukinaitis atliko Lauros Remeikaitės muzikinį kūrinį „Ant bangos“. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė pasveikino konferencijos dalyvius ir palinkėjo tęsti mokslo tiriamuosius darbus, būti aktyviais bendruomenės nariais.

LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas prof. Vytautas Juozapaitis skaitė plenarinį pranešimą „Kultūrinė veikla: vizijos ir tikrovė“. Profesorius pristatė kultūros politikos principus, akcentavo, kad vykdant kultūrinę veiklą labai svarbus yra bendradarbiavimas, pagarba žmogaus kūrybai, kultūros prieinamumas Lietuvos gyventojams, kultūros savitumo išsaugojimas bei kultūros tarptautiškumas.

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentai aktyviai dalyvavo konferencijoje ir pristatė aktualius pranešimus: „Kokią įtaką lyderystės stilius turi kūrybiškumui?“, Aurelija Povilaikė; „Organizacijos pasipriešinimo pokyčiams priežasčių analizė“, Augustas Kuzma; „Kūrybiškumas ir jo skatinimas“, Beatričė Mockutė; „Negalią turinčių asmenų įtraukimas į kūrybines veiklas“, Jonė Švanaitė; „Kūrybiškumo taikymo iššūkiai“, Roberta Lukauskaitė. Mados dizaino studijų programos studentė Ugnė Kolyčiūtė pristatė pranešimą apie tvarų mados dizainą, įkvepiančias tendencijas OFF-White ir Ibrahim Kamara darbuose.

Dėkojame studentų konsultantams: doc. dr. Adomui Vincui Rakšniui, lekt. Mortai Nakaitei bei doc. Eglei Juozapaitienei, kuri parengė MZ23 gr. studentus. Konferenciją moderavo dr. Inga Kepalienė, Studentų mokslo ir meno draugijos kuratorė ir Vitalij Grabov, Šokio pedagogikos studijų programos studentas.

Europos atliekų mažinimo savaitės renginiai su SMMD!

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas ir šiais metais prisijungė prie Europos atliekų mažinimo savaitės (The European Week for Waste Reduction) renginių.

Studentų mokslo ir meno draugijos nariai aktyviai įsitraukė į Fakultete organizuojamus renginius.

2023 m. Lapkričio 20-22 dienomis Mados dizaino katedros dėstytojos Studentų mokslo ir meno draugijos nariams vedė kūrybines dirbtuves, susijusias su tekstilės perdirbimu.

Lapkričio 23 d.  SMMD nariai organizavo ,,Ekoforumą”, kurio metu Mados dizaino  ir Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedrų studentai pristatė trumpus pranešimus apie ekologiją bei jos svarbą.

Taip pat studentams pranešimus skaitė Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro dėstytoja Giedrė Jasiukaitė ir Denim Diaries studijos įkūrėja Milda Paukštė.

Dėstytoja G. Jasiukaitė kalbėjo apie tvarumą floristikoje, o studijos Denim Diaries įkūrėja M. Paukštė studentus maloniai nustebino asmeninės patirties istorijomis. Forumo metu buvo skaityti pranešimai apie tvarią tekstilę, tvarias inovacijas, audinių perdirbimą, o KV22 grupės studentės pristatė savo asmeninį projektą, sukurtą iš gamtinių medžiagų.

 

Studentų mokslo ir meno draugijos konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2023“ II dalis

Birželio 2 ir 5 dienomis vyko MTF Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2023“ II dalis.
Per dvi dienas meninius projektus-pranešimus pristatė Įvaizdžio dizaino ir Mados dizaino studijų programų studentai, kurie analizavo mados, įvaizdžio, stiliaus, tvarumo aktualijas ir problemas bei akcentavo asmens psichologines problemas, subkultūrų, individualumo ir susvetimėjimo, grožio standartų keliamą poveikį visuomenei. Konferencijos metu buvo aptartos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros tematikos. Buvo ne tik pristatytas, bet ir atskleistas pranešėjų kūrybinis potencialas – sukurti ir įgyvendinti kūrybiniai projektai bei jų vizualus pristatymas. Pranešėjai įdomiai atsakė į konferencijos dalyvių pateiktus klausimus.

SMMD pirmininkė Norvilė Iljeitytė padėkojo visiems dalyvavusiems pranešėjams, jų moksliniams vadovams, administracijos darbuotojams, moderatoriams ir MTF Studentų atstovybei.

 

Studentų mokslo ir meno draugijos konferencija „Mokslo ir meno sinergija‘2023“

2023 m. gegužės 11 d. fakultete vyko Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencija „Mokslo ir meno sinergija‘2023“, kurios tematika buvo kultūrinė veikla: aktualijos, problemos, tobulinimas. Pradžioje sveikinimo žodį tarė Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros docentas dr. Gediminas Dubauskas. Dėstytojas nuoširdžiai pasidžiaugė, kad fakultete nebe pirmus metus vyksta tokia konferencija. SMMD pirmininkė, KV20 gr. studentė Norvilė Iljeitytė pasveikino visus konferencijos dalyvius, teigdama, kad dalyvavimas tokiose konferencijose studentams suteikia galimybę pristatyti savo kūrybines idėjas platesnei auditorijai, padeda plėsti akiratį ir suteikia pasitikėjimo savimi. Konferencijos moderatorė Rimgailė Bloznelytė, KV20 gr. studentė ir SA pirmininkė, trumpai papasakojo šios konferencijos istoriją – kada ir kaip šis sumanymas prasidėjo. Mokslo tiriamuosius darbus pristatė keturiolika KV20, SM20, KVS20, MI20 ir MI21 grupių studentų. Šios konferencijos tikslas – skatinti  jaunimo mokslinės bei meninės veiklos iniciatyvas ir sietinas su kūrybiškumu, kultūros vadyba, ugdymu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Savo pristatymuose studentai analizavo kultūrinės veiklos, mados, stiliaus, tvarumo aktualijas ir problemas. Taip pat aptarė socialinės atsakomybės ir darnios plėtros, verslumo ir kūrybiškumo ugdymo tematikas, pripažintų grožio standartų poveikį visuomenei.

Konferencijos metu pranešėjai sulaukė įvairių klausimų, į kuriuos buvo išsamiai atsakyta. Be to, diskusijų metu kilo naujų sumanymų bei įkvėpimo kūrybai. Visi pranešėjai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėm.

SMMD pirmininkė Norvilė Iljeitytė padėkojo visiems dalyvavusiems pranešėjams, jų moksliniams vadovams, administracijos darbuotojams, moderatoriams ir Studentų atstovybei.

 

Studentų mokslo ir meno draugija sėkmingai suorganizavo dviejų dalių konferenciją „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ 

2022 m. gegužės 3-4 dienomis MTF įvyko pirmoji Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ I dalis. Per dvi dienas mokslo tiriamuosius darbus pristatė daugiau kaip trisdešimt KV19, SM19, KV20, KV20S grupių studentų. Konferencijos tikslas – skatinti  jaunimo mokslinės bei meninės veiklos iniciatyvas, sietinas su kūrybiškumu, kultūros vadyba, ugdymu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Studentai pristatė mokslinius pranešimus, kuriuose analizavo kultūrinės veiklos aktualijas ir problemas, akcentavo COVID-19 pandemijos poveikį kultūrinei veiklai,  taip pat buvo aptartos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros, verslumo ir kūrybiškumo ugdymo tematikos.

2022 m. birželio 1-2 dienomis įvyko MTF Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ II dalis. Per dvi dienas meninius projektus pristatė MD19 ir IV19 grupių studentai, kurie analizavo mados, stiliaus, tvarumo aktualijas ir problemas, akcentavo subkultūrų, individualumo ir susvetimėjimo, grožio standartų daromą poveikį visuomenei, buvo aptartos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros tematikos. Konferencijoje buvo ne tik pristatytas, bet ir atskleistas pranešėjų kūrybinis potencialas – sukurti ir įgyvendinti kūrybiniai projektai bei jų vizualus pristatymas.