Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėja: Nomeda Sindaravičienė

El. paštas: n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

 

Nomeda Sindaravičienė

Pareigos Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė
Dėstomi dalykai Socialinė psichologija; Teatro ir kino industrijos; Kultūros paveldas ir kultūrinis turizmas; Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba; Renginių vadyba: Kultūros ir pramoginių renginių vadyba; LPD* Kūrybiškas mąstymas; LPD* Karjeros valdymas; Projektinės veiklos praktika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

 

 

Lina Andrašienė

Pareigos Lektorė, katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai Vadybinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

  dr. Birutė Žygaitienė

Pareigos Profesorė
Dėstomi dalykai Pedagogikos ir psichologijos pagrindai: Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, LPD*Kaligrafija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

 

 

dr. Andrius Juškys

Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Intelektinės nuosavybės teisė
Kontaktai a.juskys@mtf.viko.lt

 

   

dr. Regina Venskienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Turizmo ir pramogų industrija
Kontaktai r.venskiene@mtf.viko.lt,

 

  dr. Loreta Chodzkienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė verslo komunikacija
Kontaktai l.chodzkiene@mtf.viko.lt

 

 

dr. Gabrielė Žaidytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros politika; Finansų paieška
Kontaktai

 

dr. Antanas Kučinskas

Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Vaizduojamųjų menų industrija; Audiovizualinio meno istorija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.kucinskas@mtf.viko.lt

   

Laima Girdenienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Kūrybinis rašymas
Kontaktai 
l.girdeniene@mtf.viko.lt

 

   

Rima Bačiulytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas; Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.lt, sl@viko.lt

 

Adomas Vincas Rakšnys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vadybos pagrindai; Darnus valdymas; Kultūros rinkodara: Taikomieji tyrimai; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.raksnys@mtf.viko.lt 

 

Lina Banienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Profesinė etika ir protokolas; Įmonės finansai ir kultūros ekonomika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

  Inesa Kurklietytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Teatro ir kino industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

  Edmundas Žalpys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Muzikos industrija; Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas; Projektinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai e.zalpys@mtf.viko.lt

 

  Dainora Žalpytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Reklamos organizavimas
Kontaktai d.zalpyte@mtf.viko.lt

 

 

dr. Ramunė Balevičiūtė – Liugienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Teatro istorija
Kontaktai r.liugiene@mtf.viko.lt,

 

 

Daina Urbanavičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros projektų vadyba
Kontaktai d.urbanaviciene@mtf.viko.lt

 

 

Simona Krolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Teatrinės komercinės veiklos organizavimas
Kontaktai s.krolytė@mtf.viko.lt

   

Rasa Prokurotienė

Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika; Ugdymo šokiu technologijos: Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokose; LPD* Šokio pagrindai; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

   Audronė Damarackienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šiuolaikinis šokis: Šiuolaikinio (masinio)šokio kompozicija; Šiuolaikinio šokio praktika; Pedagoginė praktika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.damarackiene@mtf.viko.lt

  Jolanta Davolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai: Pasaulio tautų šokiai
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

    

Katerina Voropaj

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai: Pramoginis šokis
Kontaktai  k.voropaj@mtf.viko.lt

 

  Miglė Praniauskaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šiuolaikinis šokis: Šiuolaikinis šokis ir jo mokymas
Kontaktai m.praniauskaitė@mtf.viko.lt

 

   

Larisa Klimovskaja

Pareigos Koncertmeisterė
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Pasaulio tautų šokiai; Šiuolaikinis šokis: Šiuolaikinio (masinio) šokio kompozicija
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt

 

LPD * – Laisvai pasirenkami dalykai