Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėjas: Andrius Guoba

El. paštas: a.guoba@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 214 kabinetas

Tel. +3706 916 4790

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. +3706 913 7359

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

 

 

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

 

 

Andrius Guoba
Pareigos Lektorius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėjas, Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos komiteto pirmininkas
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, Įvaizdžio psichologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.guoba@mtf.viko.lt

 

Lina Andrašienė
Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai Ugdymo filosofija, Vadybinės veiklos praktika, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Živilė Adomaitienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai, Lietuvių tautinis šokis, Šokio studija, Baigiamasis projektas (vadovavimas)
Kontaktai z.adomaitiene@mtf.viko.lt

 

 

Kęstutis Andrijevskis
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Pramoginis šokis, Sceninio šokio praktika
Kontaktai 
k.andrijevskis@mtf.viko.lt

 

 

Rima Bačiulytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas, Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.ltsl@viko.lt

 

 

Lina Banienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Profesinė etika, Įmonės finansai ir kultūros ekonomika, Scenos menų veiklos organizavimas, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

 

 

Eimantas Bareikis
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Scenos menų veiklos organizavimas, Sceninis meistriškumas
Kontaktai e.bareikis@mtf.viko.lt

 

 

Jolanta Davolytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Klasikinis šokis, Istorinis šokis, Pasaulio tautų šokis, Baigiamasis projektas (vadovavimas)
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

 

 

Marius Eidrigevičius
Pareigos Asistentas
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Gatvės šokis, LPD* Gatvės šokių improvizacijos pagrindai
Kontaktai m.eidrigevicius@mtf.viko.lt

 

 

Rita Juodelienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Iškalbos menas, Profesinė komunikacija, LPD* Kalbėjimo menas
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt

 

 

dr. Andrius Juškys
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Intelektinės nuosavybės teisė, Intelektinės nuosavybės teisė/Darbo teisė, Autorių ir gretutinės teisės
Kontaktai a.juskys@mtf.viko.lt

 

 

Eglė Kančauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai, Liaudies šokio kompozicija, Šokio improvizacija, Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis, Klasikiniai ir naujieji šokiai, (šiuolaikiniai šokiai), Stebimoji praktika, Baigiamoji praktika, Pedagogo asistento praktika, Mokomoji praktika, Sceninio šokio praktika, Baigiamasis projektas (vadovavimas), Baigiamojo darbo rengimas (choreografija), Sceninė praktika ir miuziklo studija (choreografija)
Kontaktai e.kancauskaite@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Inga Kepalienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Socialinė atsakomybė ir darnus valdymas, Darnus valdymas, Baigiamieji darbai (vadovavimas), Verslo pagrindai, Baigiamasis projektas (verslumas), Verslo kūrimo konsultavimas, Verslumo praktika (įmonėje)
Kontaktai i.kepaliene@mtf.viko.lt

 

 

Jonas Kietavičius
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Kultūros projektų vadyba, Pardavimų valdymas ir derybos
Kontaktai j.kietavicius@mtf.viko.lt

 

 

Larisa Klimovskaja
Pareigos Koncertmeisterė
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt

 

 

Halina Klupšienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės užsienio kalba (anglų), Kūrybos komunikacija užsienio kalba
Kontaktai h.klupsiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Inesa Kurklietytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kino ir TV industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

 

Rasa Prokurotienė
Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Įvadas į studijas, Ugdymo šokiu technologijos : Ugdymo šokiu metodika, Ugdymas šokiu pradinėse klasėse metodika, Šokio raiškos didaktikta, Inkliuzinio ugdymo organizavimas šokio pamokoje, Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras, Šokio kompozicija, Šokio kompozicija vaikams, Meno istorija, Šokio projektai, Pedagoginė praktika, Neformaliojo ugdymo praktika, LPD* Šokio pagrindai, Baigiamasis projektas (vadovavimas)
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

Tadas Puzara
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Sveikatos ugdymas
Kontaktai t.puzara@spf.viko.lt

 

 

 

Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Kultūros vadyba, Darnus valdymas,
Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai 
a.raksnys@mtf.viko.lt

 

 

Nomeda Sindaravičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno psichologija, Raidos ir pedagoginė psichologija, Teatro ir pramogų industrijos, Teatro renginių vadyba, Kultūros ir pramoginių renginių vadyba, LPD* Kūrybiškas mąstymas, Scenos menų psichologija, Teatro ir muzikos istorija (teatro), Baigiamoji praktika, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt
 

 

Ieva Skaistytė
Pareigos Asistentė
Dėstomi dalykai Scenos menų veiklos organizavimas
Kontaktai 
i.skaistyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno rinka, Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt

 

 

dr. Regina Venckienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Kultūrinio turizmo vadyba, Projektų valdymas
Kontaktai r.venckiene@mtf.viko.lt

 

 

Lina Vyšniauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Muzikos industrija, Muzikos renginių vadyba
Kontaktai l.vysniauskiene@mtf.viko.lt

 

 

dr. Gabrielė Žaidytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros politika, Finansų paieška, Strateginis valdymas, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai g.zaidyte@mtf.viko.lt

 

 

Dainora Žalpytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Rinkodara
Kontaktai d.zalpyte@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Birutė Žygaitienė
Pareigos Profesorė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė
Dėstomi dalykai Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Edukologija, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Edukologinių tyrimų metodologija, LPD* Kaligrafija, Baigiamieji darbai (vadovavimas), Baigiamasis projektas (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

LPD * – Laisvai pasirenkami dalykai