Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėjas: dr. Inga Kepalienė

El. paštas: i.kepaliene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. +3706 148 5449

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. +3706 037 4577

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

KULTŪROS VADYBOS IR ŠOKIO PEDAGOGIKOS KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:

dr. Inga Kepalienė
Pareigos Docentė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja
Kontaktai i.kepaliene@mtf.viko.lt


Lina Andrašienė
Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt


Živilė Adomaitienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai z.adomaitiene@mtf.viko.lt


Kęstutis Andrijevskis
Pareigos Lektorius
Kontaktai 
k.andrijevskis@mtf.viko.lt


Rima Bačiulytė
Pareigos Lektorė
Kontaktai rima.baciulyte@viko.ltsl@viko.lt


Eimantas Bareikis
Pareigos Lektorius
Kontaktai e.bareikis@mtf.viko.lt


Dominykas Besakirskas
Pareigos Lektorius
Kontaktai d.besakirskas@mtf.viko.lt


Loreta Bogdanovienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai l.bogdanoviene@mtf.viko.lt


dr. Loreta Chodzkienė
Pareigos Docentė
Kontaktai l.chodzkiene@mtf.viko.lt


Vidmantė Čepulytė
Pareigos Lektorė
Kontaktai v.cepulyte@mtf.viko.lt


Jolanta Davolytė
Pareigos Lektorė
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt


dr. Gediminas Dubauskas
Pareigos Docentas
Kontaktai g.dubauskas@mtf.viko.lt


Marius Eidrigevičius
Pareigos Asistentas
Kontaktai m.eidrigevicius@mtf.viko.lt


Greta Garmašaitė
Pareigos Lektorė
Kontaktai g.garmasaite@mtf.viko.lt


Andrius Guoba
Pareigos Lektorius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas
Kontaktai a.guoba@mtf.viko.lt


Rita Juodelienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt


dr. Andrius Juškys
Pareigos Docentas
Kontaktai a.juskys@mtf.viko.lt


Aurimas Kamantauskas
Pareigos Asistentas
Kontaktai a.kamantauskas@mtf.viko.lt


Tomas Kizelis
Pareigos Lektorius
Kontaktai t.kizelis@mtf.viko.lt


Larisa Klimovskaja
Pareigos Koncertmeisterė
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt


Rytis Komičius
Pareigos Lektorius
Kontaktai r.komicius@mtf.viko.lt


Inesa Kurklietytė
Pareigos Docentė
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt


Asta Markauskienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai a.markauskiene@spf.viko.lt


Rasa Prokurotienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt


dr. Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Docentas
Kontaktai 
a.raksnys@mtf.viko.lt


Remigijus Ruokis
Pareigos Lektorius
Kontaktai 
r.ruokis@mtf.viko.lt


Darius Rupšlaukis
Pareigos Lektorius
Kontaktai 
d.rupslaukis@mtf.viko.lt


Nomeda Sindaravičienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt


dr. Renata Stonytė
Pareigos Lektorė
Kontaktai 
r.stonyte@mtf.viko.lt


Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė
Pareigos Lektorė
Kontaktai s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt


Eglė Vaivadienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai e.vaivadiene@mtf.viko.lt


dr. Regina Venckienė
Pareigos Docentė
Kontaktai r.venckiene@viko.lt


dr. Birutė Žygaitienė
Pareigos Profesorė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt