Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėja: Nomeda Sindaravičienė

El. paštas: n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. +3706 915 2467

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. +3706 913 7359

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

 

Nomeda Sindaravičienė

Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė
Dėstomi dalykai Meno psichologija, Teatro ir kino industrijos,
Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba, Renginių vadyba: Kultūros
ir pramoginių
 renginių vadyba, Raidos ir pedagoginė psichologija,
LPD* Kūrybiškas mąstymas, LPD* Karjeros valdymas, Scenos menų psichologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

 

 

 

Rasa Prokurotienė

Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Įvadas į studijas, Ugdymo šokiu technologijos : Ugdymo šokiu metodika (I, II), Ugdymas šokiu pradinėse klasėse metodika, Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras, Šokio kompozicija, Šokio kompozicija vaikams, Meno istorija, Pedagoginė praktika, LPD* Šokio pagrindai
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

Lina Andrašienė

Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai Vadybinės veiklos praktika, Ugdymo filosofija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

  dr. Birutė Žygaitienė

Pareigos Profesorė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė
Dėstomi dalykai Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Edukologija, Edukologinių tyrimų metodologija, LPD* Kaligrafija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

 

 

Andrius Guoba

Pareigos Lektorius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas
Dėstomi dalykai Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.guoba@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Regina Venckienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Kultūrinio turizmo vadyba;
Kontaktai r.venckiene@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Gabrielė Žaidytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros politika, Finansų paieška, Strateginis valdymas, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai g.zaidyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Rima Bačiulytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas, Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.ltsl@viko.lt

 

 

 

Lina Banienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Profesinė etika, Įmonės finansai ir kultūros ekonomika, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Inesa Kurklietytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kino ir TV industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Rita Juodelienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalbos kultūra, Iškalbos menas
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Edmundas Žalpys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Baigiamoji praktika
Kontaktai e.zalpys@mtf.viko.lt

 

 

 

Eimantas Bareikis

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Scenos menų vadyba: Sceninis meistriškumas
Kontaktai e.bareikis@mtf.viko.lt

 

 

Jolanta Davolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Klasikinis šokis (I, II), Istorinis šokis
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Larisa Klimovskaja

Pareigos Koncertmeisterė
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt

 

 

dr. Ramunė Balevičiūtė – Liugienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Teatro istorija, Meno istorija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai r.liugiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Jonas Kietavičius

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Derybų menas ir iškalba
Kontaktai j.kietavicius@mtf.viko.lt

 

 

Eglė Kančauskaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai, Liaudies šokiokompozicija, Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis, Stebimoji praktika, Pedagogo asistento praktika, Mokomoji praktika
Kontaktai e.kancauskaite@mtf.viko.lt

 

Živilė Adomaitienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai, Lietuvių tautinis šokis (I,II), Šokio studija (I, II, III, IV)
Kontaktai z.adomaitiene@mtf.viko.lt

 

Dainora Žalpytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Rinkodara, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas
Kontaktai d.zalpyte@mtf.viko.lt

 

 

Adomas Vincas Rakšnys

Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Kultūros vadyba, Darnus valdymas,
Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai 
a.raksnys@mtf.viko.lt 

 

 

 

Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno rinka, Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt

 

 

 

Daina Urbanavičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros projektų vadyba
Kontaktai d.urbanaviciene@mtf.viko.lt

 

 

Lina Vyšniauskienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Muzikos industrija, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas
Kontaktai l.vysniauskiene@mtf.viko.lt

 

dr. Inga Kepalienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Resursų vadyba, LPD* Ekokūryba
Kontaktai i.kepaliene@mtf.viko.lt

 

Janina Mažintienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Muzikos istorija
Kontaktai j.mazintiene@mtf.viko.lt

 

Halina Klupšienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės užsienio kalba (anglų), Kūrybos komunikacija užsienio kalba
Kontaktai h.klupsiene@mtf.viko.lt

 

Valdas Grenda

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai LPD* Kompozicijos ir aranžuotės pagrindai
Kontaktai v.grenda@mtf.viko.lt

 

Violeta Bytautaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

Andrej Polevikov

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Ritmika
Kontaktai a.polevikov@mtf.viko.lt

 

Silvija Grušnienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai LPD* Įvaizdžio formavimas
Kontaktai s.grusniene@mtf.viko.lt

 

Alma Kniežienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Projektinės veiklos praktika
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

 

Tadas Puzara

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Sveikatos ugdymas
Kontaktai t.puzara@spf.viko.lt

 

Raminta Kalvaitienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai LPD* Drabužių maketavimas
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

LPD * – Laisvai pasirenkami dalykai