Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėja: Nomeda Sindaravičienė

El. paštas: n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

 

Nomeda Sindaravičienė

Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė
Dėstomi dalykai: Meno psichologija; Teatro ir kino industrijos;
Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba; Renginių vadyba: Kultūros
ir pramoginių
 renginių vadyba; Raidos ir pedagoginė psichologija;
LPD* Kūrybiškas mąstymas; LPD* Karjeros valdymas; Scenos menų psichologija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

 

Lina Andrašienė

Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai: Vadybinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika; Ugdymo filosofija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

  dr. Birutė Žygaitienė

Pareigos Profesorė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė
Dėstomi dalykai: Kultūros rinkodara: Rinkos tyrimų teorijos; Edukologija; LPD*Kaligrafija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

 

 

dr. Andrius Juškys

Pareigos Docentas, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas
Dėstomi dalykai: Intelektinės nuosavybės teisė; Autorių ir gretutinės teisės, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.juskys@mtf.viko.lt

 

   

dr. Regina Venskienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Kultūrinio turizmo vadyba; Turizmo ir pramogų industrija
Kontaktai r.venskiene@mtf.viko.lt

 

dr. Gabrielė Žaidytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros politika; Finansų paieška; Strateginis valdymas; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai g.zaidyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Rima Bačiulytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas; Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.ltsl@viko.lt

 

 

 

Lina Banienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Profesinė etika ir protokolas; Įmonės finansai ir kultūros ekonomika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

 

 

Inesa Kurklietytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Teatro ir kino industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

 

 

 

 

 

Edmundas Žalpys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Muzikos industrija; Projektinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika
Kontaktai e.zalpys@mtf.viko.lt

 

 

Eimantas Bareikis

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai: Scenos menų vadyba: Sceninis meistriškumas
Kontaktai e.bareikis@mtf.viko.lt

 

 

 

Simona Krolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Teatrinės komercinės veiklos organizavimas
Kontaktai s.krolytė@mtf.viko.lt

 

 

 Rasa Prokurotienė

Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai: Įvadas į studijas; Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika;Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

 

Jolanta Davolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Klasikinis šokis
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

 

 

Larisa Klimovskaja

Pareigos Koncertmeisterė
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt

 

 

dr. Ramunė Balevičiūtė – Liugienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai: Teatro ir muzikos istorija (teatro); Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai r.liugiene@mtf.viko.lt

 

dr. Loreta Chodzkienė

Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai: Tarpkultūrinė verslo komunikacija
Kontaktai
 l.chodzkiene@mtf.viko.lt

 

Jonas Kietavičius

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai: Derybų menas ir iškalba; Pardavimų valdymas ir derybos
Kontaktai j.kietavicius@mtf.viko.lt

 

Eglė Kančauskaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai:Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai;Šiuolaikinis šokis; Stebimoji praktika;Pedagogo asistento praktika
Kontaktai e.kancauskaite@mtf.viko.lt

 

Živilė Adomaitienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai: Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai; Lietuvių tautinis šokis; Šokio studija
Kontaktai z.adomaitiene@mtf.viko.lt

 

dr. Regina Paliulytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai: Reklamos organizavimas (pgr. dėstytoja)
Kontaktai r.paliulyte@mtf.viko.lt

 

Dainora Žalpytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai: Reklamos organizavimas
Kontaktai d.zalpyte@mtf.viko.lt

 

Adomas Vincas Rakšnys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai: Vadyba; Darnus valdymas; Kultūros rinkodara: Taikomieji tyrimai;Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai 
a.raksnys@mtf.viko.lt 

 

Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai: Meno rinka, Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt

LPD * – Laisvai pasirenkami dalykai