Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėja: Nomeda Sindaravičienė

El. paštas: n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. +3706 915 2467

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. +3706 913 7359

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

  Nomeda Sindaravičienė
Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė
Dėstomi dalykai Meno psichologija, Teatro ir kino industrijos,
Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba, Renginių vadyba: Kultūros
ir pramoginių
 renginių vadyba, Raidos ir pedagoginė psichologija,
LPD* Kūrybiškas mąstymas, LPD* Karjeros valdymas, Scenos menų psichologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

 

Rasa Prokurotienė
Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Įvadas į studijas, Ugdymo šokiu technologijos : Ugdymo šokiu metodika (I, II), Ugdymas šokiu pradinėse klasėse metodika, Tautinis šokis: Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras, Šokio kompozicija, Šokio kompozicija vaikams, Meno istorija, Pedagoginė praktika, LPD* Šokio pagrindai
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

 

Lina Andrašienė
Pareigos Lektorė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai Vadybinės veiklos praktika, Ugdymo filosofija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Birutė Žygaitienė
Pareigos Profesorė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė
Dėstomi dalykai Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Edukologija, Edukologinių tyrimų metodologija, LPD* Kaligrafija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Andrius Guoba
Pareigos Lektorius, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas
Dėstomi dalykai Tarpkultūrinė komunikacija, Įvaizdžio psichologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.guoba@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Regina Venckienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Kultūrinio turizmo vadyba
Kontaktai r.venckiene@mtf.viko.lt

 

 

 

dr. Gabrielė Žaidytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros politika, Finansų paieška, Strateginis valdymas, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai g.zaidyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Rima Bačiulytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas, Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.ltsl@viko.lt

 

 

 

Lina Banienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Profesinė etika, Įmonės finansai ir kultūros ekonomika, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Inesa Kurklietytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kino ir TV industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

 

 

Rita Juodelienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės kalbos kultūra, Iškalbos menas
Kontaktai r.juodeliene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Edmundas Žalpys
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Baigiamoji praktika
Kontaktai e.zalpys@mtf.viko.lt

 

 

 

Eimantas Bareikis
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Scenos menų vadyba: Sceninis meistriškumas
Kontaktai e.bareikis@mtf.viko.lt

 

 

 

Jolanta Davolytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Klasikinis šokis (I, II), Istorinis šokis
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Larisa Klimovskaja
Pareigos Koncertmeisterė
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt

 

 

 

 

dr. Ramunė Balevičiūtė – Liugienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Teatro istorija, Meno istorija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai r.liugiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Jonas Kietavičius
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Derybų menas ir iškalba
Kontaktai j.kietavicius@mtf.viko.lt

 

 

 

Eglė Kančauskaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio kompozicija: Šokio kompozicijos pagrindai, Liaudies šokiokompozicija, Šokio pagrindai: Šiuolaikinis šokis, Stebimoji praktika, Pedagogo asistento praktika, Mokomoji praktika
Kontaktai e.kancauskaite@mtf.viko.lt

 

 

 

Živilė Adomaitienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Tautinio šokio pagrindai, Lietuvių tautinis šokis (I,II), Šokio studija (I, II, III, IV)
Kontaktai z.adomaitiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Dainora Žalpytė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Rinkodara, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas
Kontaktai d.zalpyte@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Adomas Vincas Rakšnys
Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Kultūros vadyba, Darnus valdymas,
Socialinių mokslų tyrimų metodologija, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai 
a.raksnys@mtf.viko.lt

 

 

 

Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno rinka, Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Daina Urbanavičienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros projektų vadyba
Kontaktai d.urbanaviciene@mtf.viko.lt

 

 

 

Lina Vyšniauskienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Muzikos industrija, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas
Kontaktai l.vysniauskiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

dr. Inga Kepalienė
Pareigos Docentė
Dėstomi dalykai Resursų vadyba, LPD* Ekokūryba
Kontaktai i.kepaliene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Janina Mažintienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Muzikos istorija
Kontaktai j.mazintiene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Halina Klupšienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Specialybės užsienio kalba (anglų), Kūrybos komunikacija užsienio kalba
Kontaktai h.klupsiene@mtf.viko.lt

 

 

 

Valdas Grenda
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai LPD* Kompozicijos ir aranžuotės pagrindai
Kontaktai v.grenda@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Violeta Bytautaitė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija
Kontaktai v.bytautaite@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Andrej Polevikov
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Šokio pagrindai: Ritmika
Kontaktai a.polevikov@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Silvija Grušnienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai LPD* Įvaizdžio formavimas
Kontaktai s.grusniene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Alma Kniežienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Projektinės veiklos praktika
Kontaktai a.knieziene@mtf.viko.lt

 

 

 

 

Tadas Puzara
Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Sveikatos ugdymas
Kontaktai t.puzara@spf.viko.lt

 

 

 

 

Raminta Kalvaitienė
Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai LPD* Drabužių maketavimas
Kontaktai r.kalvaitiene@mtf.viko.lt

 

 

LPD * – Laisvai pasirenkami dalykai