Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukščiausios kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybos specialistus užtikrinant mokslo ir studijų vienovę, vidinės studijų ir mokslinių tyrimų sistemos kokybę, sveiką ir saugią darbo aplinką, įgalinančią specialistą tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų, plėtojant savikritišką ir novatorišką lavinimo, dėstymo, tyrimų, valdymo ir kitą veiklą.
  • Plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus.
  • Dalyvauti įvairiuose projektuose,  skaityti pranešimus tarptautinėse konferencijose.
  • Rengti pagrindinės mokyklos šokių mokytojus ir šokių kolektyvų vadovus, taikant kokybišką choreografinio ugdymo metodiką.
  • Pedagogų metodinės ir mokslo taikomosios veiklos organizavimas bei koordinavimas.
  • Studijų proceso tobulinimas ir studijų kokybės užtikrinimas.
  • Metodinės bei pedagoginės patirties skleidimas.
  • Tarpdalykinių ir tarpkatedrinių ryšių  vystymas.
  • Studentų tiriamosios veiklos organizavimas ir koordinavimas.

Katedra kuruoja kultūrinės veiklos vadybos  ir šokio pedagogikos studijų programas.

Katedros vedėja: Nomeda Sindaravičienė

El. paštas: n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 133 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

 

Katedros vadybininkė: Lina Andrašienė

El. paštas:  l.andrasiene@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 132 kabinetas

Tel. (8-5) 219 17 18

El. paštas: kv@mtf.viko.lt

 

  KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:​

 

 

Nomeda Sindaravičienė

Pareigos Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė
Dėstomi dalykai Socialinė psichologija; Meno industrijos: Teatro ir kino industrijos; Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinės komercinės veiklos organizavimas; Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai n.sindaraviciene@mtf.viko.lt

 

Lina Andrašienė

Pareigos Lektorė, katedros vadybininkė
Dėstomi dalykai Profesinė etika; Vadybinės veiklos praktika;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai kv@mtf.viko.ltl.andrasiene@mtf.viko.lt

 

  Monika Kondratavičiūtė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno istorija: Vaizduojamojo meno istorija; Kultūros projektų vadyba; Projektinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika; Baigiamieji darbai  (vadovavimas)
Kontaktai m.kondrataviciute@viko.lt,

 

  Rasa Prokurotienė

Pareigos Šokio pedagogikos studijų programos komiteto pirmininkė, lektorė
Dėstomi dalykai Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu metodika; Šokio meno pagrindai: Šokio projektai; Ugdymo šokiu technologijos: Ugdymo šokiu pradinėse klasėse metodika; Ugdymo šokiu technologijos: Šokio raiškos didaktika; Ugdymo šokiu technologijos: Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas šokiu;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai r.prokurotiene@mtf.viko.lt

 

  Katerina Voropaj

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai (Pramoginis šokis); Mokomoji praktika;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai  k.voropaj@mtf.viko.lt

 

 

  Lina Banienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūros ekonomika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.baniene@mtf.viko.lt

 

 

  Saulius Jurgelėnas

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai 
Kultūros rinkodara: Taikomųjų tyrimų metodika; Kultūros rinkodara: Rinkos tyrimų teorijos; Tarpkultūrinė verslo komunikacija; Reklamos organizavimas; Strateginis valdymas; Meno industrijos: Turizmo ir pramogų industrijos; LPD* Statistinių duomenų apdorojimas; Kultūros ir kūrybinės industrijos; Sociologijos pagrindai; Baigiamoji praktika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai 
s.jurgelenas@mtf.viko.lt

 

  Adrija Naraškevičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.naraskeviciene@mtf.viko.lt

 

  dr. Birutė Žygaitienė

Pareigos Profesorė
Dėstomi dalykai Pedagogikos ir psichologijos pagrindai: Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai b.zygaitiene@mtf.viko.lt

 

  dr. Andrius Juškys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Intelektinės nuosavybės teisė
Kontaktai a.juskys@mtf.viko.lt

 

  Laima Girdenienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai 
Kūrybinis rašymas
Kontaktai 
l.girdeniene@mtf.viko.lt

 

  Greta Gruodė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Kultūrinis turizmas 
Kontaktai g.gruode@vvf.viko.lt

 

  Miglė Praniauskaitė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai: Šiuolaikinis šokis; Šiuolaikinis šokis: Šiuolaikinis šokis ir jo mokymas; Mokomoji praktika
Kontaktai m.praniauskaitė@mtf.viko.lt

 

  Rima Bačiulytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Verslumo ugdymas; Verslumo ugdymo praktika
Kontaktai rima.baciulyte@viko.lt, sl@viko.lt

 

  Laima Nerkevičienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai l.nerkeviciene@mtf.viko.lt

 

  Adomas Vincas Rakšnys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Vadybos pagrindai; Darnus valdymas; Darnus vystymasis; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.raksnys@mtf.viko.lt 

  Darius Vizbaras

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas; Atlikėjų vadyba
Kontaktai d.vizbaras@mtf.viko.lt

 

  Inesa Kurklietytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno industrijos: Teatro ir kino industrijos
Kontaktai i.kurklietyte@mtf.viko.lt

 

  dr. Skaidrė Urbonienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Menų istorija: Audiovizualinio meno istorija;  Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai s.urboniene@mtf.viko.lt

 

  Saulė Marija Mažeikaitė Teiberė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Meno industrijos: Vaizduojamųjų menų industrijos; Kultūros politika
Kontaktai saule@artseria.lt;  s.mazeikaite-teibere@mtf.viko.lt

 

  Audronė Damarackienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Šokio kompozicija; Šiuolaikinis šokis: Šiuolaikinio (masinio)šokio kompozicija; Lietuvių liaudies sceninis šokis: Sceninio (masinio) šokio kompozicija; Šiuolaikinio šokio praktika; Tautinio šokio praktika; Pedagoginė praktika; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai a.damarackiene@mtf.viko.lt

 

  Jolanta Davolytė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai: Klasikinis šokis; Šokio meno pagrindai: Istorinis šokis; Šokio meno pagrindai: Pasaulio tautų šokiai; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai j.davolyte@mtf.viko.lt

 

   

Vaclovas Paukštė

Pareigos Docentas
Dėstomi dalykai Tautinis šokis: Lietuvių folklorinis ir tautinis šokis; Tautinis šokis: Šokio studija;  Lietuvių liaudies sceninis šokis (Autorinės kūrybos studija)
Kontaktai v.paukste@mtf.viko.lt

 

  Edmundas Žalpys

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Meno industrijos: Muzikos industrija; Muzikinės veiklos vadyba: Muzikos renginių vadyba; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai e.zalpys@mtf.viko.lt

 

  Marius Kraptavičius

Pareigos Lektorius
Dėstomi dalykai Šokio meno pagrindai: Šokio meno ir kostiumo istorija; Baigiamieji darbai (vadovavimas)
Kontaktai m.kraptavicius@mtf.viko.lt

 

Ina Kuprionienė

Pareigos Lektorė
Dėstomi dalykai LPD* Pilates
Kontaktai i.kuprioniene@mtf.viko.lt

 

  Larisa Klimovskaja

Pareigos Koncertmeisterė
Dėstomi dalykai 
Kontaktai l.klimovskaja@mtf.viko.lt