Ritminės muzikos katedra

KATEDROS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Rengti aukšto meninio – profesinio lygio džiazo ir populiariosios muzikos kolektyvų vadovus ir atlikėjus- solistus bei orkestrų artistus, skatinant studento gebėjimus groti ir dainuoti solo, akompanuoti, aranžuoti ir improvizuoti, užtikrinant kokybišką mokymosi procesą.
  • Skleisti gerąją patirtį, organizuojant seminarus, festivalius.
  • Organizuoti bei koordinuoti metodinę, mokslinę veiklą, tobulinti studijų procesą.
  • Dalyvauti  mokslinėse konferencijose bei organizuoti katedroje, dalintis patirtimi su kitomis katedromis bei koordinuoti studentų tiriamąją veiklą.

Katedra kuruoja populiariosios muzikos studijų programą.

Katedros vedėjas: Pranas Kentra

El. paštas: p.kentra@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 033 kabinetas

Tel. +3706 872 0027

El. paštas: rm@mtf.viko.lt

Priėmimo ir konsultacijų laikas:

Pirmadienis –  Ketvirtadienis  10.00-12.30

 

Katedros administratorė: Saulė Kruopytė

El. paštas: s.kruopyte@mtf.viko.lt

Kontaktai:

Adresas: Didlaukio g. 82, 034 kabinetas

Tel. +3706 582 4079

 

RITMINĖS MUZIKOS KATEDROJE DIRBANTYS DĖSTYTOJAI:


Pranas Kentra
Pareigos Docentas, katedros vedėjas
Kontaktai p.kentra@mtf.viko.lt


Saulė Kruopytė
Pareigos Lektorė ,katedros administratorė
Kontaktai s.kruopyte@mtf.viko.lt


Richardas Banys
Pareigos Lektorius, koncertmeisteris
Kontaktai  r.banys@mtf.viko.lt


Augustas Baronas
Pareigos Lektorius, koncertmeisteris
Kontaktai  a.baronas@mtf.viko.lt


Veronika Čičinskaitė-Golovanova
Pareigos Lektorė
Kontaktai  v.cicinskaite-golovanova@mtf.viko.lt


Valdas Grenda
Pareigos Lektorius
Kontaktai v.grenda@mtf.viko.lt


Ernest Germanovič
Pareigos Lektorius
Kontaktai e.germanovic@mtf.viko.lt


Arkadij Gotesman
Pareigos Lektorius
Kontaktai a.gotesman@mtf.viko.lt


Ignas Juzokas
Pareigos Lektorius
Kontaktai i.juzokas@mtf.viko.lt


Vytautas Mikeliūnas
Pareigos Lektorius, koncertmeisteris
Kontaktai v.mikeliunas@mtf.viko.lt


Liudas Mockūnas
Pareigos Docentas
Kontaktai 
l.mockunas@mtf.viko.lt 


Artūras Novikas
Pareigos Docentas, koncertmeisteris
Kontaktai a.novikas@mtf.viko.lt 


Ieva Paniulaitytė-Drakšienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai i.draksiene@mtf.viko.lt 


Darius Rudis
Pareigos Lektorius
Kontaktai d.rudis@mtf.viko.lt 


Skirmantas Sasnauskas
Pareigos Docentas
Kontaktai s.sasnauskas@mtf.viko.lt 


Vita Sasnauskienė
Pareigos Lektorė
Kontaktai v.sasnauskiene@mtf.viko.lt


Sergejus Sopelevas-Vysocki
Pareigos Docentas
Kontaktai s.sopelevas-vysocki@mtf.viko.lt 


Daiva Starinskaitė
Pareigos Lektorė
Kontaktai d.starinskaite@mtf.viko.lt 


Vaida Vanagaitė
Pareigos Lektorė
Kontaktai v.vanagaite@mtf.viko.lt 


Eirimas Velička
Pareigos Lektorius, dr.
Kontaktai  e.velicka@pdf.viko.lt


Martynas Vilpišauskas
Pareigos Lektorius
Kontaktai m.vilpisauskas@mtf.viko.lt


Dominykas Vyšniauskas
Pareigos Lektorius
Kontaktai d.vysniauskas@mtf.viko.lt