Nuolatinės studijos

Paskaitų tvarkaraščiai

Patarimai kaip naudotis tvarkaraščiu

2019-2020 m. m. nuolatinių studijų pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai  (Paskaitų tvarkaraštyje galimi pasikeitimai semestro eigoje)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2019-2020 m. m. pavasario semestro Dėstytojų individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

2019-2020 m. m. pavasario semestro Koncertmeisterių individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIMETABLE

Cultural Management

Fashion Design

WEEKLY CALENDAR