Nuolatinės studijos

Paskaitų tvarkaraščiai

TIMETABLE

Patarimai kaip naudotis tvarkaraščiu

Semestro eigoje galimi tvarkaraščio pasikeitimai. Stebėkite informaciją.

2021-2022 m. m. nuolatinių studijų pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai  (Paskaitų tvarkaraštyje galimi pasikeitimai semestro eigoje)

POPULAR MUSIC (PM21)

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI:

  1. LPD*Įvaizdžio formavimo paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (lekt. Silvija Grušnienė);
  2. LPD*Kaligrafijos paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (prof. dr. Birutė Žygaitienė);
  3. LPD*Populiariosios muzikos kūrybos paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (lekt. Valdas Grenda).
  4. LPD*Kūrybiško mąstymo paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (lekt. Nomeda Sindaravičienė).
  5. LPD*Kalbėjimo meno paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (lekt. Rita Juodelienė).
  6. LPD*Gatvės šokio paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (asist. Marius Eidrigevičius).
  7. LPD*Meninio piešimo paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki  kovo 18 d. (lekt. Lolita Malinauskienė).
  8. LPD* Tekstilės ir drabužių dekoravimo paskaitos vyks nuo sausio 31 d. iki balandžio 29 d. (lekt. Gražina Skripkienė)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021-2022 m. m. rudens semestro Dėstytojų individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

2021-2022 m. m. rudens semestro Koncertmeisterių individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________