Nuolatinės studijos

Paskaitų tvarkaraščiai

Patarimai kaip naudotis tvarkaraščiu

 

Semestro eigoje galimi tvarkaraščio pasikeitimai. Stebėkite informaciją.

2020-2021 m. m. nuolatinių studijų rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai  (Paskaitų tvarkaraštyje galimi pasikeitimai semestro eigoje)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-2021 m. m. rudens semestro Dėstytojų individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

2020-2021 m. m. rudens semestro Koncertmeisterių individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI:

  1. LPD*Drabužių maketavimo paskaitos vyks nuo rugsėjo 28 d. iki lapkričio 22 (lekt. Raminta Kalvaitienė);
  2. LPD*Įvaizdžio formavimas paskaitos vyks nuo spalio 25 d. lapkričio 29 d. (lekt. Silvija Grušnienė);
  3. LPD*Ekokūrybos paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 25 d. (dr. Inga Kepalienė);
  4. LPD*Kaligrafijos paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 25 d. (prof. dr. Birutė Žygaitienė);
  5. LPD*Šokio pagrindų paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 25 d. ( Rasa Prokurotienė);
  6. LPD*Kompozicijos ir aranžuotės pagrindų paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki gruodžio 20 d. (lekt. Valdas Grenda).
  7. LPD*Karjeros valdymo paskaitos vyks nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 25 d. (lekt. Nomeda Sindaravičienė)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBOS STUDIJŲ PROGRAMA (KV18A/B)

Specializacijos (teatrinės veiklos vadyba) studijų dalykas:

Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimo paskaitos vyks nuo 2020 m. spalio 19 d. (lekt. Dainora Žalpytė)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________