Nuolatinės studijos

Paskaitų tvarkaraščiai

Patarimai kaip naudotis tvarkaraščiu

Semestro eigoje galimi tvarkaraščio pasikeitimai. Stebėkite informaciją.

Informuojame, kad 2021 m. vasario mėn. visos paskaitos vyks nuotoliniu būdu pagal patvirtintą paskaitų tvarkaraštį. Tikėtina, kad teorinės paskaitos nuotoliniu būdu vyks visą pavasario semestrą, tačiau, jei situacija dėl COVID-19 gerės praktikos ir specialybės praktikumai galės būti organizuojami fakultete kontaktiniu būdu.

2020-2021 m. m. nuolatinių studijų pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai  (Paskaitų tvarkaraštyje galimi pasikeitimai semestro eigoje)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-2021 m. m. pavasario semestro Dėstytojų individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

2020-2021 m. m. pavasario semestro Koncertmeisterių individualių užsiėmimų tvarkaraštis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________