Dėstytojams

 

VILNIAUS KOLEGIJOS STATUTAS

 

VILNIAUS KOLEGIJOS STUDIJŲ TVARKA

 

STUDIJŲ REZULTATŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Studijų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo  10 p. papildymas

 

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

 

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ VILNIAUS KOLEGIJOJE TEIKIMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO REGLAMENTAS

 

DALYKO APRAŠAS (ECTS)

 

DĖSTYTOJO DARBO ATASKAITA / SAVIANALIZĖ 2012/2013 m.m. 

KATEDROS VEIKLOS ATASKAITA

 

MINIMALŪS METODINIAI E-MODULIO KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

E-MODULIŲ ATESTAVIMO NUOSTATAI

 

E-MODULIO ATESTACIJOS PARAIŠKA

 

2014 m. rugsėjo 22 d. dekanato nutarimu dėstytojai, vykstantis į stažuotes, konferencijas, skaityti paskaitas kitose įstaigose, etc. privalo rašyti prašymą dekanės vardu ir pateikti jį Studijų organizavimo skyriui (121 kab.), ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki ketinimo išvykti. Prašyme būtina nurodyti:

1) Datą ir laiką, kuriam prašote būti išleidžiamas;

2) Datą ir laiką, kada paskaitos bus atidirbamos.