Dėl dėstytojų atestacijos

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėl 2024 m. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojų atestacijos  procedūros vyks 2024 m. gegužės 14 d. 10.00 val. 212 kab.

Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra privalomas. Sprendimas priimamas dėstytojui nedalyvaujant.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos

pirmininkė dr. Birutė Žygaitienė