Dėl dėstytojų atestacijos

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojų atestacijos klausimu vyks 2021 m. gegužės 11 d. (antradienį)  9.00 val. per nuotolį naudojant Microsoft Teams įrankį.

Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra PRIVALOMAS. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.

Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė
dr. Birutė Žygaitienė