Muzikinis teatras

 

Programos įgyvendinimo vieta: Vilniaus kolegija, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Didlaukio 82, Vilnius

Ugdymo kryptis: Teatras

Programos tikslas – supažindinti 12 – 16 metų moksleivius su įvairiais muzikinio teatro kūrybos, repertuaro ir stilistikos principais bei ugdyti jų aktorinius ir muzikinius gebėjimus.

Programos uždaviniai:

  1. Ugdyti moksleivių aktorinio meistriškumą – kūrybingumą, savęs pažinimą, saviraišką, gebėjimą dirbti komandoje, fizinę laisvę, raiškų minčių dėstymą.
  2. Lavinti moksleivių balsą, muzikinę klausą, koordinaciją bei gebėjimą pažinti ir atpažinti konkrečius muzikinius stilius.
  3. Rengti praktinius pasirodymus integruojančius kelias saviraiškos formas – balsą, judesį ir vaidybą.

Programos anotacija: Programa „Muzikinis teatras“ – tai inovatyvi ir lengvai  prisitaikanti prie asmeninių poreikių programa, skirta tobulinti 12 – 16 metų moksleivių aktorinius ir muzikinius gebėjimus. Paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai tyrinės savo kūno ir balso galimybes, susipažins su įvairiais muzikiniame teatre naudojamais kūrybos, repertuaro, stilistikos principais, tobulins muzikinio teatro vaidybos, bendravimo, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo savimi įgūdžius. Kiekviena programos sudedamoji dalis – vokalo lavinimas, šokis,  individualus ir komandinis darbas, teksto analizė, bus išreikšta per aktorinio meistriškumo prizmę.

Programos turinys:

  1. Muzikinio teatro istorija ir žanro specifika;
  2. Aktorinio meistriškumo pagrindai;
  3. Vokalo lavinimas;
  4. Fizines raiškos lavinimas;
  5. Muzikinio teatro etiudai.

Programos apimtis ir trukmė: 2 val. per savaitę. Iš viso 72 val. per mokslo metus.

Programa skirta 12 – 16 metų moksleiviams.

Programos kaina:

Su krepšeliu 15 EUR.
Be krepšelio 30 EUR.

REGISTRACIJA 

Informacija: tel. 8 691 60915; el.paštu: i.kepaliene@mtf.viko.lt