Kultūrinės veiklos vadyba

 

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531LX042
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Verslo ir viešoji vadyba
Vadyba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180 kreditų
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Baigusieji turės galimybę dirbti meniniuose susivienijimuose, koncertinėse organizacijose, agentūrose, teatruose, televizijoje, laisvalaikio centruose, garso įrašų studijose, kultūros centruose, dailės galerijose ir kitose kultūros organizacijose.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • koordinuoti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus;
 • taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus;
 • taikyti esminius valstybės ir tarptautinės kultūros politikos bei ekonomikos principus profesinėje veikloje;
 • rinkti, kritiškai vertinti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas pristatyti profesionalams bei plačiai visuomenei;
 • vertinti Lietuvos ir užsienio šalių regioninės bei etninės kultūros savitumus, tradicijas ir vystymosi tendencijas;
 • organizuoti kultūros lauko empirinius tyrimus, analizuojant ir vertinant Lietuvos ir kitų šalių kultūros ypatumus ir verslo aplinką;
 • kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti menininkų ir atlikėjų kultūrinę veiklą;
 • kurti ir įgyvendinti vietos bendruomenių kultūrines veiklas, organizuotą laisvalaikį ir šių bendruomenių įtraukimą į kultūrinį gyvenimą;
 • kurti ir plėtoti darnaus kultūros verslo sistemas;
 • vadovautis darnaus vystymosi idėjomis, atsižvelgti į kultūrinį, socialinį ir kitus kontekstus;
 • taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą, efektyviai spręsti konfliktus;
 • planuoti, analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti;
 • priimti etiškus sprendimus, juos taikyti bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje.
 • tekstas

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių) 3 E
Kūrybinis rašymas 6 E
Socialinė psichologija 3 E
Vadybos pagrindai 6 P
Verslumo ugdymas 3 P
Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija 6 E
Turizmo ir pramogų industrija 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, prancūzų, vokiečių) 3 E
Teatro ir muzikos istorija 6 E
Vaizduojamųjų menų industrija 3 E
Dizaino ir mados industrija 3 E
Darnus valdymas 3 E
Tarpkultūrinė verslo komunikacija 6 P
Verslumo ugdymo praktika 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teatro ir kino industrijos 3 E
Muzikos industrija 3 E
Kultūros projektų vadyba 6 P
Kultūros rinkodara: Rinkos tyrimų teorijos 6 K
Kultūros rinkodara: Taikomieji tyrimai 3
Profesinė etika ir protokolas 3 E
Finansų paieška 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 1 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterinės grafikos pagrindai 6 P
Įmonės finansai ir kultūros ekonomika 6 E
Intelektinės nuosavybės teisė 3 E
Reklamos organizavimas 6 P
Vadybinės veiklos praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas 2 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Resursų vadyba 3 P
Strateginis valdymas 3 E
Projektinės veiklos praktika 9 P
Specializacijų dalykai (pasirinktinai)
Teatrinės veiklos vadyba
Teatrinių renginių vadyba 3 P
Teatrinės komercinės veiklos organizavimas 6 P
Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas 6 P
Muzikinės veiklos vadyba
Muzikos renginių vadyba 6 P
Muzikos verslo įmonės valdymas 6 P
Muzikos įrašų verslo pagrindai 3 P
Renginių vadyba
Kultūros ir pramoginių renginių vadyba 6 P
Sceninis meistriškumas 9 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kultūros politika 3 E
Derybų menas ir iškalba 3 P
Baigiamoji praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P
Baigiamasis darbas/ projektas 12 BDK


Sutartinis žymėjimas:
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

E – egzaminas;
P – projektas;
BDK – baigiamojo darbo gynimas atvirame komisijos posėdyje.

 

Nuolatinių studijų planas

(įstojusiems 2019 m., įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba 3 E
Iškalbos menas 6 E
Meno psichologija 3 E
Vadyba 6 P
Verslumo ugdymas 3 P
Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija 6 E
Kultūrinio turizmo vadyba 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kūrybos komunikacija užsienio kalba 3 E
Teatro ir muzikos istorija 6 E
Meno rinka 3 E
Mados dizaino industrija 3 E
Darnus valdymas 3 E
Kultūros politika 6 P
Verslumo ugdymo praktika 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teatro ir pramogų industrijos 3 E
Muzikos industrija 3 E
Kultūros projektų vadyba 6 P
Profesinė etika 3 E
Finansų paieška 3 P
Kino ir TV industrija 3 P
Strateginis valdymas 6 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas 3 P*
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Skaitmeninio vaizdo technologijos 3 P
Socialinių mokslų tyrimų metodologija 9 K
Kultūros ekonomika ir įmonės finansai 6 E
Rinkodara 6 P
Praktikos
Vadybinės veiklos praktika 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Intelektinės nuosavybės teisė 3 E
Strateginis valdymas 3 E
Projektinės veiklos praktika 9 P
Specializacijų dalykai (pasirinktinai)
Scenos menų vadyba
Muzikos renginių vadyba 6 P
Teatro renginių vadyba 6 P
Scenos menų veiklos organizavimas 3 P
Renginių vadyba
Kultūros ir pramoginių renginių vadyba 6 P
Sceninis meistriškumas 6 P
Renginių režisūra ir scenaristika 3 P
Praktikos
Projektinės veiklos praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Tarpkultūrinė verslo komunikacija 3 E
Pardavimų vadyba ir derybos 3 P
Praktikos
Baigiamoji praktika 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 3 P
Baigiamasis darbas/ projektas 12 BDK


Sutartinis žymėjimas:
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

E – egzaminas;

K – kursinis darbas
P – projektas;
BDK – baigiamojo darbo gynimas atvirame komisijos posėdyje.