Mados technologijos ir verslas

Mados technologijos ir verslas – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653J44004
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA MADOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Aprangos gamybos profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų (yra galimybė rinktis studijų tvarkaraštį, t.y. studijuoti daro dienomis arba sesijomis)
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Specialybės kalba, Darbo teisė, Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Žmogaus sauga ir ekologija.
Studijų krypties dalykai Mados istorija, Specialioji kompozicija, Kompiuterinė grafika, Aprangos medžiagos, Drabužių bazinės konstrukcijos, Aprangos medžiagotyra, Siuvimo technologijos pagrindai, Drabužių modeliavimas, Prekės ženklo valdymas, Aprangos gamybos technologijos, Aprangos technologiniai įrenginiai, Siuvinių konstravimas, Siuvinių kompiuterinis projektavimas, Techninė dokumentacija, Aprangos gamybos metodai ir apskaita, Kompiuterinis aprangos modeliavimas, Mados rinkodara, Produkto kokybės valdymas, Aprangos gamybos vadyba, Aprangos projektavimas, Technologinių procesų projektavimas, Verslo pagrindai, Aprangos gamybos inovacijos, Produkto kompiuterinis modeliavimas.
Praktikos Įgūdžių (6 kr.), Mokomoji 1 (6 kr), Mokomoji 2 (6 kr), Gamybinė (6 kr.), Kūrybinė (6 kr.), Verslumo (9 kr.), Baigiamoji (15 kr.) praktikos.
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

konstruoti drabužius tipinėms ir netipinėms figūroms naudojantis specialiomis kompiuterių programomis;

optimaliais kaštais gaminti siuvinius iš įvairių medžiagų;

projektuoti siuvinių gamybos technologinius procesus, juos organizuoti ir

jiems vadovauti;

parengti naujų modelių techninę dokumentaciją ir užtikrinti saugią

gamybą;

organizuoti gamybos kokybės kontrolę, vykdyti gaminamos produkcijos

ir darbo apskaitą.

ABSOLVENTAI GEBĖS Absolventai gebės projektuoti aprangą, parinkti ir taikyti siuvinių gamybos technologijas, projektuoti technologinius procesus, analizuoti gamybinės veiklos rezultatus ir planuoti veiklos plėtrą, bendrauti su šalies ir užsienio partneriais, dirbti komandoje bei kurti aprangos verslą.
 

KARJEROS GALIMYBĖS

Galės kurti aprangos gamybos verslą, dirbti gamybos padalinio vadovu, konstruktoriumi-dizaineriu, technologu-vadybininku, aprangos konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse.

 

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ