Mados technologijos ir verslas

MADOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLAS

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (8-5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531FX003
STUDIJŲ KRYPTYS Technologijų mokslai

Polimerų ir tekstilės technologijos

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • konstruoti drabužius tipinėms ir netipinėms figūroms naudojantis specialiomis kompiuterių programomis;
  • optimaliais kaštais gaminti siuvinius iš įvairių medžiagų;
  • projektuoti siuvinių gamybos technologinius procesus, juos organizuoti ir
  • jiems vadovauti;
  • parengti naujų modelių techninę dokumentaciją ir užtikrinti saugią
  • gamybą;
  • organizuoti gamybos kokybės kontrolę, vykdyti gaminamos produkcijos
  • ir darbo apskaitą.
STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama nuoroda į studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
 

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Galės kurti aprangos gamybos verslą, dirbti gamybos padalinio vadovu, konstruktoriumi-dizaineriu, technologu-vadybininku, aprangos konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse.