Mados technologijos ir verslas

 

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531FX003
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Technologijų mokslai
Polimerų ir tekstilės technologijos
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės studijosNuolatinės (sesijinės) studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės kurti aprangos gamybos verslą, dirbti gamybos padalinio vadovu, konstruktoriumi-dizaineriu, technologu-vadybininku, aprangos konsultantu prekybos ir paslaugų įmonėse.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • konstruoti drabužius tipinėms ir netipinėms figūroms naudojantis specialiomis kompiuterių programomis;
  • optimaliais kaštais gaminti siuvinius iš įvairių medžiagų;
  • projektuoti siuvinių gamybos technologinius procesus, juos organizuoti ir
  • jiems vadovauti;
  • parengti naujų modelių techninę dokumentaciją ir užtikrinti saugią
  • gamybą;
  • organizuoti gamybos kokybės kontrolę, vykdyti gaminamos produkcijos ir darbo apskaitą.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Studijų įvadas 3 P
Taikomos kompiuterinės programos 3 E
Mados istorija 6 E
Specialioji kompozicija 3 P
Kompiuterinė grafika 6 E
Mados gaminių medžiagos 3 E
Įgūdžių praktika 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aprangos medžiagotyra 6 E
Siuvimo technologijos pagrindai 6 E
Drabužių modeliavimas 3 P
Drabužių konstrukcijos 6 E
Aprangos technologiniai įrenginiai 3 E
Mokomoji praktika I 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mados ženklodara 3 P
Siuvinių konstravimas 6 E
Siuvinių automatizuotas projektavimas 6 P
Aprangos gamybos technologijos 6 P
Mokomoji praktika II 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių. prancūzų) 3 E
Specialybės kalba 3 E
Aprangos gamybos metodai ir apskaita 3 P
Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas 6 P
Mados rinkodara 3 E
Aprangos projektavimas 6 P
Gamybinė praktika 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbo teisė 3 E
Aprangos gamybos vadyba 3 E
Kompiuterinis aprangos modeliavimas 6 P
Technologinių procesų projektavimas 6 P
Kūrybinė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo pagrindai 6 E
Virtualūs ir  išmanūs mados gaminiai 6 E
Produkto kokybės valdymas 3 P
Produkto gamybos paruošimo dokumentacija 6 P
Verslumo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas IV 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Praktika Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P


Sutartinis žymėjimas:
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. 

E – egzaminas;
P – projektas.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Studijų įvadas 3 P
Taikomos kompiuterinės programos 3 E
Mados istorija 6 E
Specialioji kompozicija 3 P
Kompiuterinė grafika 6 E
Mados gaminių medžiagos 3 E
Įgūdžių praktika 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aprangos medžiagotyra 6 E
Siuvimo technologijos pagrindai 6 E
Drabužių modeliavimas 3 P
Drabužių bazinės konstrukcijos 6 E
Aprangos technologiniai įrenginiai 3 E
Mokomoji praktika I 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mados ženklodara 3 P
Siuvinių konstravimas 6 E
Siuvinių automatizuotas projektavimas 6 P
Aprangos gamybos technologijos 6 P
Mokomoji praktika II 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių. prancūzų) 3 E
Specialybės kalba 3 E
Aprangos gamybos metodai ir apskaita 3 P
Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas 6 P
Mados rinkodara 3 E
Aprangos projektavimas 6 P
Gamybinė praktika 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Darbo teisė 3 E
Aprangos gamybos vadyba 3 E
Kompiuterinis aprangos modeliavimas 6 P
Technologinių procesų projektavimas 6 P
Kūrybinė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo pagrindai 6 E
Virtualūs ir  išmanūs mados gaminiai 6 E
Produkto kokybės valdymas 3 P
Produkto gamybos paruošimo dokumentacija 6 P
Verslumo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas IV 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Praktika Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Studijų įvadas 3 P
Profesinė užsienio kalba 3 E
Mados istorija 6 E
Specialioji kompozicija 3 P
Taikomosios kompiuterinės programos 3 E
Mados gaminių medžiagos 6 E
Įgūdžių praktika 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kompiuterinė grafika 6 P
Aprangos medžiagotyra 3 E
Siuvimo technologijos pagrindai 6 E
Drabužių bazinės konstrukcijos 6 E
Aprangos technologiniai įrenginiai 3 E
Mokomoji praktika I 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mados ženklodara 3 P
Drabužių modeliavimas 3 P
Siuvinių konstravimas 6 E
Siuvinių automatizuotas projektavimas 6 P
Aprangos gamybos technologijos 6 P
Mokomoji praktika II 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikacijos pagrindai 3 E
Aprangos gamybos metodai ir apskaita 3 P
Sudėtingų konstrukcijų modeliavimas 6 P
Mados rinkodara 3 E
Aprangos projektavimas 6 P
Gamybinė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius* Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 E
Aprangos gamybos vadyba 3 E
Kompiuterinis aprangos modeliavimas 6 P
Technologinių procesų projektavimas 6 P
Kūrybinė praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo pagrindai 6 E
Virtualūs ir  išmanūs mados gaminiai 6 E
Produkto kokybės valdymas 3 P
Produkto gamybos paruošimo dokumentacija 6 P
Verslumo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas IV 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Praktika Kreditų skaičius Vertinimas*
Baigiamoji praktika 15 P
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P


Sutartinis žymėjimas:
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. 

E – egzaminas;
P – projektas.