Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas Studentų mokslo ir meno draugija (SMMD) birželio 1-2 d. kviečia dalyvauti konferencijoje „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ (II dalis)

Konferencija vyks Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82).
Birželio 1 d. 9.00 val. 205 aud. vyks meninių projektų pristatymai, dalyvauja MD19 gr. ir kiti studentai. Reikalavimai pristatymui: PPT skaidrės, galima vaizdinė, vizualinė medžiaga.
Birželio 2 d. 9.00 val. 205 aud. vyks meninių projektų pristatymai, dalyvauja IV19 gr. ir kiti studentai. Reikalavimai pristatymui: PPT skaidrės, galima vaizdinė, vizualinė medžiaga.

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės ir meninės veiklos iniciatyvas, sietinas su kūrybiškumu, tvarios mados plėtra ir socialine atsakomybe.

Studentų mokslo ir meno darbų konferencijos tematika:
Kūrybiniai dizaino projektai.
Verslumo ir kūrybiškumo iniciatyvos.
Socialinė atsakomybė ir darni plėtra.
Gerosios ugdymo patirties sklaida.
Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(-is).