Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytoja dr. Inga Kepalienė dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuoto konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė” vertinimo komisijos darbe. 2019 m. stebėtos priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų žaliosios edukacinės erdvės, gamtos ekspozicijų išdėstymas, netradicinis erdvių pritaikymas edukacijai, išteklių tausojimo ir antrinio daiktų panaudojimo pavyzdžiai suteikė galimybę patobulinti bendrąsias, didaktines, dalykines ir gamtamokslines kompetencijas. Konkursas vyko keliais etapais, 2020 m. pradžioje aptarti konkurso rezultatai ir išrinkti nugalėtojai.