1935 metų balandžio 15 dieną Vašingtone, Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas F. Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė sutartį dėl meno ir mokslo įstaigų bei istorinių paminklų išsaugojimo. Siekiant paskatinti saugoti visos žmonijos kultūrines vertybes, dabar ši diena paskelbta Pasaulio kultūros diena.

Minint šią dieną Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įvyko apskrito stalo diskusija „Atraskime vieni kitus“. Diskusijos iniciatorius ir moderatorius – Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros lektorius Edmundas Žalpys. Šioje diskusijoje dalyvavo fakulteto bendruomenės atstovai ir socialiniai partneriai – Vytenis Urba – Fakulteto tarybos narys, asociacijos ,,Šventė visiems‘‘ prezidentas, Tarptautinės festivalių asociacijos WAV narys; Elijus Romanovas – buvęs ilgametis Vilniaus koncertų ir sporto rūmų direktorius, Tarptautinės festivalių organizatorių WAFA narys, viešosios įstaigos „Pro partners‘‘ direktorius; Laima Nerkevičienė – Lietuvių kalbos instituto Infrastruktūros ir sklaidos skyriaus vadovė, ilgametė Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijos narė ir Zina Žvalionienė – Vilniaus paslaugų profesinio mokymo centro Apeigų ir švenčių organizatoriaus profesijų mokytoja ir popamokinės veiklos koordinatorė. Diskusijos metu buvo aptarti bendradarbiavimo projektai ir iniciatyvos, pateikti bendrų įvairių veiklų pasiūlymai bei galimybės užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais.

Labai džiaugiamės, kad tiesioginio bendravimo metu kilo nemažai minčių ir atsirado realių bendradarbiavimo perspektyvų! Tai puiki galimybė stiprinti įvairių kultūros, švietimo ir verslo institucijų bendradarbiavimą.