2017 metų spalio 17 – 20 dienomis Diuseldorfe vyko kasmetinė tarptautinė paroda A+A ir 35-tas tarptautinis kongresas Occupational Safety and Health, pristatantys naujausius pasiekimus asmeninės apsauginės įrangos (PPE – personals protective equipment) srityje, todėl Vilniaus kolegijos kartu su partneriais vykdomo Interreg Baltic Sea Region projekto R006 Smart and Safe Work Wear SWW susitikimas buvo suorganizuotas šių renginių metu. Susitikime Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytoja dr. Eugenija Strazdienė kartu su projekto partneriais pristatė pusantrų metų rezultatus, aptarė gautų tyrimų duomenis ir galimybes juos įdiegti inovatyvioje bei išmanioje darbinėje aprangoje, diskutavo tokių prototipų sukūrimo ir jų pristatymo tikslinėms vartotojų grupėms klausimais.  Po susitikimo projekto partneriai apsilankė A+A parodoje, kur susipažino su naujausiomis darbinės ir apsauginės aprangos vystymo tendencijomis. Ketvirtoji pramonės revoliucija ir gamybos procesų skaitmenizavimas iš esmės keičia žmogaus saugos sampratą darbo vietoje. Parodos organizatoriai ir dalyviai siekė šios pokyčius pristatyti visose darbinės veiklos srityse, pradedant uniformine bei ofisų apranga ir baigiant kostiumais, su kuriais einama į atviros ugnies šaltinius. Neįkainojamos patirties ir žinių buvo galima pasisemti ne tik aplankant informatyvius kompanijų stendus, bet ir stebint gyvas asmeninės apsauginės įrangos galimybių demonstracijas.