Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų skyriaus vedėja, lektorė Raimonda Agnė Medeišienė š. m. gruodžio mėn. 10-16 dienomis pagal TUBITAK programą, administruojamą  Turkijos mokslo ir technologijų tyrimų tarybos, lankėsi Pamukkale universitete (Turkija).
Vizito metu buvo pravestas suplanuotas seminarų ciklas “Performative Teaching and Learning Approach Using Applied Drama methods” universiteto dėstytojams ir studentams, su tyrėjų grupe buvo diskutuota apie galimus projektus, o su Pamukkale universiteto Erasmus+ programos koordinatore aptartos dvišalės bendradarbiavimo sutarties galimybės ir suderinti abipusiai interesai. Kolegos iš šio universiteto susidomėjo Vilniaus kolegijoje anglų kalba dėstomomis studijų programomis. Tad artimiausiu laiku pasirašyta bendradarbiavimo sutartis galėtų pritraukti Pamukkale universiteto studentus  atvykti studijuoti į Vilniaus kolegiją.
Bendradarbiavimas su šiuo universitetu išties abipusiai naudingas, todėl pirminis kontaktas padėjo tvirtą pamatą tolimesnėms bendradarbiavimo galimybėms.