Diplomų įteikimo ceremonija fakultete – ypatinga šventė, kurioje absolventai švenčia savo studijų pabaigą. Savo sėkmės keliu žengs virš 50 diplomantų. Diplomai buvo įteikti Įvaizdžio dizaino, Kultūrinės veiklos vadybos, Mados dizaino, Populiariosios muzikos bei Šokio pedagogikos studijų programų absolventams.

Diplomų įteikimo iškilmėse susirinkusius sveikino Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė, fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė ir prodekanas Andrius Guoba. Nuoširdžiais sveikinimais dalinosi katedrų vedėjai, o diplomantų kalbos visus džiugino pasiryžimu judėti pirmyn, mokytis ir nepasiduoti.

Linkime sėkmės, drąsos ir nuolatinio augimo, siekite savo svajonių ir nebijokite iššūkių!