Lapkričio 18 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete Scenos meno katedroje lankėsi Šakių raj. muzikos mokytojai. Svečiams buvo pravestas  dviejų dalių seminaras –  doc. Eglės Juozapaitienės autorinė edukacinė pamoka “Dainuojame žaisdami-žaidžiame dainuodami” ir lekt. Dalios Babilaitės – Abarės paskaita  “Unikali ir įvairialypė Vilniaus kolegija. Muzikinio teatro studijų programa, galimybės, sklaida ir projektinė veikla, Lietuvos kultūriniame gyvenime”. Muzikos mokytojai entuziastingai įsitraukę į žaismingą dainavimo metodikos naujų galimybių pristatymą dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose bei ypatingai susidomėjo  Muzikinio teatro studijų programos unikalumo Lietuvos scenos menų kontekste pristatymu.