Rugsėjo 12 d. į 229 auditoriją susirinko kaip reta didelis būrys studentų iš visų studijų programų kursų. Erasmus+ programos koordinatorė Raimonda Agnė Medeišienė supažindino su konkurso sąlygomis bei galimybėmis 2017-2018 m. m. pagal Erasmus+ studentų mainų programą studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose ir atlikti praktiką užsienio institucijose. Programos koordinatorė pateikė išsamią informaciją apie Erasmus+ programą, kuri kasmet jauniems žmonėms suteikia fantastišką galimybę praleisti dalį studijų pasirinktoje ES šalyje ir pasisemti ne tik moksliškos, bet ir gyvenimiškos patirties.