Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems fakulteto dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

 

Fakulteto tarybos pirmininkė Vita Sasnauskienė

Fakulteto tarybos sudėtis 2018/2019 m. m. (atnaujinta 2019-03-29)

Fakulteto tarybos posėdžių planas 2018/2019 m.m.   (atnaujinta 2018-11-15)

Fakulteto tarybos darbo reglamentas

Fakulteto nuostatai

MTF studijų programų viešinimo planas