ACTINART Nordic/Baltic network on entrepreneurial mindset development in the arts (ACTINART Šiaurės/Baltijos šalių tinklas antreprenerystės gebėjimams ugdyti mene, NPHE-2018/10206)

Projektą koordinuojanti institucija – Estijos muzikos ir teatro akademija
VK kontaktinis asmuo projekte – doc. Dr. Andrius Juškys
Projekto tikslas – ugdyti meno srities studentų antreprenerystės gebėjimus.
Projekto tikslinė grupė – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai ir dėstytojai
Projekto veiklos – kūrybinės dirbtuvės, studentų ir dėstytojų mainai.
Projekte numatyti pasiekti rezultatai:
• Įgyvendinti studentų ir dėstytojų manai,
• įgyvendintos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu patobulintos studentų ir dėstytojų profesinės kompetencijos

Projekto trukmė – 2018-05-01 – 2019-09-01