Mutuojant Covid – 19 virusui, Vilniaus kolegija kviečia studentus, dėstytojus ir visus dar nepasiskiepijusius gauti vakciną akademiniuose miesteliuose.

As the threat of the Covid – 19 virus persists, VIKO invites students, lecturers and anyone who has not yet been vaccinated to receive the vaccine in academic campuses.