Iškilmingo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 35-mečio ir Sąjūdžio dienos minėjimo proga LR Seimo Vitražo galerijoje koncertavo gausus būrys Muzikinio teatro studijų programos studentų, kurie nuoširdžiai, su dideliu užsidegimu atliko populiariausias lietuvių autorių dainas, lydėjusias tūkstantinius Sąjūdžio mitingų dalyvius bei visus laisvės ištroškusius Lietuvos žmones siekiant šalies nepriklausomybės.

Šventiniame renginyje kūrybiškai bendradarbiavo Scenos meno katedros docentė Dalia Babilaitė-Abarė, koncertinę programą rengiant bei ruošiant studentus talkino docentė Eglė Juozapaitienė ir lektorius Audrius Rubežius.

Koncerto dalyviai ypatingai džiaugėsi nuoširdžiu fakulteto dekanės Birutės Žygaitienės palaikymu! Jaunų atlikėjų pastangos buvo šiltai sutiktos gausiais šventinio renginio žiūrovų aplodismentais. Iškilmėse dalyvavo valstybės vadovai, Seimo ir Vyriausybės nariai, sąjūdiečiai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, jaunimo organizacijų atstovai ir kiti svečiai.