Tęsiamas kūrybinis bendradarbiavimas tarp Scenos meno ir Mados dizaino katedrų virto gražiu projektu. Muzikinio teatro studijų programos baigiamajam projektui „The Great Comet“ (rež. Saulius Bareikis) MD20 grupės jaunieji dizaineriai Kūrybinio projekto paskaitos metu (vadovė Erika Gudienė) sukūrė bei Mados technologijų ir verslo studijų programos studentės (MI19 gr.)  Kūrybinės praktikos metu (vadovė Gražina Skripkienė) įgyvendino spektaklio kostiumus.

Kūrybinis procesas prasidėjo nuo diskusijos, į kurią įsitraukė visos trys studijų programų grandys. Jauniesiems dizaineriams (MD20 gr.) režisierius pristatė spektaklio idėją ir siužetą, apibūdino veikėjų charakteristiką ir lūkesčius. Kūrybinių dirbtuvių metu vyko inspiracijų paieška, buvo kuriami veikėjų kostiumų eskizai. MI19 gr. studentės Kūrybinės praktikos metu įsitraukė į kostiumų  įgyvendinimo ir pasiuvimo procesą – suderinti techniniai kostiumų brėžiniai, parinkti audiniai ir aptartos drabužių detalės. Joms talkino praktikų vadovės Rasa Laurinavičienė, Danutė Stravinskienė ir laborantė Giedrė Zupkaitytė. Gerą atmosferą formavo glaudus skirtingų programų studentų bendravimas ir ieškojimas pačio geriausio rezultato, ypač primatavimų metu, kuriuose dalyvavo būsimos aktorės, MZ18 gr. studentės. Buvo aptarinėjami kostiumų dekoro elementai, aksesuarai, atsižvelgta į kiekvieno veikėjo judesių specifiką.

Projekto iniciatorė – Scenos meno katedros vedėja, docentė, pripažinta menininkė Eglė Juozapaitienė dėkojo už puikius rezultatus ir neabejojo, kad sukurti kostiumai prisidės prie Muzikinio teatro studijų programos diplomantų baigiamojo projekto sėkmės.