Kviečiame studentus, turinčius negalią, iki rugsėjo 20 d. užpildyti PRAŠYMĄ dėl finansinės pagalbos teikimo. 

Prašymus studentai teikia Studijų skyriui.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – 112,92 Eur;
  2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti – 147,20 Eur;

Daugiau informacijos apie neįgaliųjų studentų rėmimą http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/