Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos Didžiojoje salėje 2018 m. balandžio 12 d. įvyko I-oji Nacionalinė mokslinė – metodinė koncertmeisterių konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-iui. Įvairių šalies muzikos švietimo įstaigų koncertmeisteriai dalijosi savo patirtimi bei sukauptomis žiniomis, diskutavo apie koncertmeisterio darbo specifiką, vaidmenį, kompetencijas, metodikas.

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros lektorė – koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė – Matukonienė konferencijoje skaitė pranešimą tema “Pedagoginiai pianisto-koncertmeisterio veiklos aspektai‘‘, kurio metu pristatė savo darbo patirtį su jaunaisiais dainininkais. Ji pateikė praktinį pavyzdį parodydama kaip koncertmeisteris turėtų dirbti su jaunuoju atlikėju.