Ritminės muzikos katedros lektoriai Dominykas Vyšniauskas ir Ignas Juzokas kovo 16 d. lankėsi Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. Dėstytojai konservatorijos moksleiviams vedė seminarus „Minkštoji artikuliacija. Varinių pučiamųjų instrumentų artikuliacijos subtilybės. Minkštos, švelnios, greitai atsiliepiančios atakos vaidmuo bei garsų jungimosi įtaka varinių instrumentų garso formavime varinių pučiamųjų instrumentų mokiniams ir mokytojams“, „Garsinė vaizduotė arba „proto ausys“ muzikinėje improvizacijoje bei interpretacijoje. Ideo-kinetika ir galimybės tobulintis be instrumento. Muzikinių intervalų įsisavinimo svarba melodijų kompanavime improvizuojant“ (lekt. Dominykas Vyšniauskas), „Kūrybinis elementas garso režisūroje (žingsnis į prodiusavimą)“ ir „Garso erdviškumas“ (lekt. Ignas Juzokas).

Lektoriai dalinosi žiniomis apie garsą, grojimo subtilybes, improvizaciją, prodiusavimą, mokė lavinti vidinę muzikinę klausą. Mokiniai ne tik klausė, bet ir turėjo galimybę atlikti keletą improvizacijų kartu su trimitininku Dominyku Vyšniausku. Meistriškumo pamokų dalyviai džiaugėsi turininga muzikine popiete.