2019 m. gruodžio 20 d. įvyko susitikimas su šios gimnazijos mokytojais. Susitikimo metu Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja, lektorė Nomeda Sindaravičienė pristatė fakulteto veiklas, projektus bei organizuojamus seminarus, kuriuose mokytojai gali kelti savo kvalifikaciją.