Sudėtinga situacija, susidariusi dėl COVID19 pandemijos, gerokai riboja gyvus kolegų susitikimus konferencijose, tačiau nuotolinis jų organizavimo būdas sudaro sąlygas nemažiau sėkmingam dalinimuisi tyrimų rezultatais bei gerąja moksline ir pedagogine patirtimi. Šių metų rugsėjo 30 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros dėstytoja dr. Eugenija Strazdienė kartu su Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studente Gabriele Garbaliauskiene dalyvavo Klaipėdos valstybinės kolegijos tarptautinėje mokslinėje/praktinėje konferencijoje Sustainable Environmental Development: Innovative Technologies. Savo tyrimų rezultatus jos pristatė nuotoliniu būdu pranešime „Textile and Fashion 4.0 in the Context of Environmental Sustainability“. https://www.facebook.com/KVKolegija/posts/3455581951129700

Kitoje – 17-oje tarptautinėje studentų mokslinėje/metodinėje konferencijoje Academic Aspirations of Youth: Insights in Economy, Management, Law and Technologies, kurią nuotoliniu būdu organizavo Lietuvos verslo kolegija šių metų spalio 26 d., joje dalyvavo studentė Gabrielė Garbaliauskienė pristatydama pranešimą „The Effect of Industry 4.0 upon Fashion Business“ (vadovė dr. Eugenija Strazdienė). https://www.ltvk.lt/lt/naujienos/ivyko-xvii-tarptautine-studentu-moksline-metodine-konferencija/

Abiejuose pranešimuose buvo aptariama „Pramonės 4.0“ įtaka skirtingoms mados verslo sritims nuo kolekcijos vizijos gimimo iki gamybos ir gatavų gaminių paskirstymo procesų optimizavimo, ypatingą dėmesį skiriant jų tvarumo užtikrinimui. Buvo apžvelgta, kaip 3D technologijos (žmogaus kūno skenavimas, virtualus drabužių primatavimas ir kt.) keičia produktų vystymo etapus. Pasidalinta aprangos masinės gamybos individualizavimo galimybių įžvalgomis ir tuo, kaip ateinančios inovatyvios technologijos iš pagrindų keičia esamus mados verslo modelius į draugiškesnius gamtai ir žmogui.