Tikrosios žiemos pradžią Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas pažymėjo Ritminės muzikos katedros studentų koncertu. Gruodžio pirmosios vakarą muzikiniame klube „Artistai“ studentų pasirodymo pasižiūrėti susirinko pilnutėlė salė. Pasipuošę ir su gera nuotaika atlikėjai vienas po kito lipo ant scenos ir parodė tai, ką turi geriausią – nuostabius balsus, charizmą ir muzikinių instrumentų valdymo techniką. Tarp atliktų kūrinių netrūko nei ramaus, šventinės nuotaikos pilno džiazo, nei nuotaikingų, pajudėti kviečiančių ritmų.

Antrojoje koncerto dalyje, studentei akomponavusio koncertmeisterio Leonido Mieldažio laukė staigmena. Po atlikto kūrinio, ant scenos žengė visi tą vakarą pasirodę studentai ir kartu su žiūrovais sudainavo „Su gimimo diena“. Neseniai praėjusio gimtadienio proga, Leonidą Mieldažį pasveikino ir  fakulteto prodekanė Jūratė Cravetto bei  Ritminės muzikos katedros vedėja Vita Sasnauskienė. Jos  koncertmeisteriui įteikė ne tik dovaną, gėles, bet ir Vilniaus kolegijos direktoriaus pasirašytą padėką už darbą ir pagalbą studentams.

Už įspūdingą koncertą dėkojame studentams, koncerto organizatoriui, dėstytojuj Andrejui Polevikovui ir studentus paruošusiems dėstytojams –  Giedrei Kilčiauskienei, Vitai  Sasnauskienei, Vyčiui  Nivinskui, Sergejui Sopelevui, Andrejui Polevikovui ir Dariui  Ružiui.

Artistai