Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas dr. Andrius Juškys pagal ERASMUS+ personalo mobilumo mokymams programą dalyvavo Migelio Hernandezo universiteto (Elčė, Ispanija) organizuotoje tarptautinėje personalo savaitėje. Migelio Hernandezo universitetas – vienas naujausių valstybinių universitetų Ispanijoje, savo veiklą pradėjęs 1997 metais ir šiuo metu turintis beveik 20 tūkstančių studentų, studijuojančių 25 bakalauro, 53 magistro ir 13 doktorantūros programų.

Vizito metu dr. Andrius Juškys susipažino su aukštųjų mokyklų gerosios praktikos pavyzdžiais diegiant „Sveikos gyvensenos universiteto“ koncepciją, turinčių negalią studentų įtraukimo į universiteto veiklas ir studijų pritaikymo jų poreikiams ypatumais. Susitikimo metu su Tarptautinių ryšių ir Viešųjų ryšių skyrių atstovais ir alumnų koordinatoriumi buvo apsikeista gerąja patirtimi dėl programų rinkodaros bei bendradarbiavimo su alumnais tęstinumo užtikrinimo.

Detalesnė informacija apie Miguelio Hernandezo universiteto organizuotą tarptautinę personalo savaitę: https://twitter.com/GlobalUMH