Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, pasipuošęs rudeniniais žiedais ir įvairiaspalviais vaisiais, iškilminga švente pradėjo naujus studijų metus.  Fakulteto bendruomenę sveikino fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė, prodekanas dr. Andrius Juškys, Studijų skyriaus vedėja Evita Kryževičienė, Studijų organizavimo skyriaus vedėja Alma Kniežienė. Ypatingas dėmesys buvo skirtas pirmakursiams, kuriuos gražiai pasveikino visų katedrų vedėjos: Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos – Nomeda Sindaravičienė, Ritminės muzikos – Vita Sasnauskienė, Mados dizaino – Silvija Grušnienė ir Scenos meno – Eglė Juozapaitienė.

Muzikiniais sveikinimais susirinkusiuosius nudžiugino Muzikinio teatro studijų programos studentė Justa Rubežiūtė, Populiariosios muzikos studijų programos studentė Gabija Baužaitė ir dėstytojas Richardas Banys. Sveikinimo žodį tarė ir Studentų atstovybės vicepirmininkė Mingailė Samėnaitė. Renginio pabaigoje Vilniaus kolegijos himną sugiedojo šeimyninis duetas – Scenos meno katedros lektorius Audrius Rubežius ir MZ16 gr. studentė Justa Rubežiūtė. Iškilmingą renginį vedė KV17A gr. studentas Deividas Dubinovas.

Nuoširdžiai sveikiname gausų būrį pirmakursių, taip pat visus Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentus, administraciją ir dėstytojus bei visą bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia!