2022 m. gegužės 3-4 dienomis vyko MTF Studentų mokslo ir meno draugijos (SMMD) konferencijos „Mokslo ir meno sinergija‘2022“ I dalis. Per dvi dienas mokslo tiriamuosius darbus pristatė daugiau kaip trisdešimt KV19, SM19, KV20, KVS20 grupių studentų. Konferencijos tikslas – skatinti  jaunimo mokslinės bei meninės veiklos iniciatyvas ir sietinas su kūrybiškumu, kultūros vadyba, ugdymu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra. Studentai pristatė mokslinius pranešimus, kuriuose analizavo kultūrinės veiklos aktualijas ir problemas, akcentavo COVID-19 pandemijos poveikį kultūrinei veiklai,  buvo aptartos socialinės atsakomybės ir darnios plėtros, verslumo ir kūrybiškumo ugdymo tematikos. Konferencijos metu netrūko klausimų pranešėjams, vyko diskusijos, kilo naujų sumanymų. SMMD pirmininkas Deividas Šidlauskas teigia, kad dalyvavimas konferencijoje studentams suteikia galimybę pristatyti savo tyrimus, plečia akiratį: „turėjome pirmąją SMMD konferenciją, ši iniciatyva, mano nuomone, teikia naudą ne tik studentams, kurie pristato darbus, bet ir tiems, kurie klauso, nes jie sužino, kaip visą situaciją mato kitų sričių atstovai ir sužino, kam reikia skirti daugiau dėmesio“.

Pasak konferencijos dalyvės Gintarės Puišaitės (KV19 gr.): „man, kaip kultūros vadybos srities atstovei, buvo naudinga dalyvauti konferencijoje, nes prezentacijos menas yra svarbus šiose studijose, o vėliau ir profesinėje karjeroje. Taip pat yra juntama atsakomybė darbą pristatyti puikiai, todėl tokio koncepto konferencijos suteikia atsakomybės jausmą, tai naudinga patirtis. Pristatant pranešimus vienas kitą labai palaikėme, pasižiūrėjome vieni kitų pristatymus, jautėsi gera atmosfera“. Edvinas Kanėta (KVS20 gr.) paminėjo, kad puiki SMMD konferencijos idėja – skatinti viešąjį kalbėjimą, tai itin svarbu Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentams.

SMMD kuratorė dr. Inga Kepalienė dėkoja gausiai dalyvavusiems pranešėjams, jų moksliniams vadovams, administracijos darbuotojams, moderatoriams, Studentų mokslo ir meno draugijai, Studentų atstovybei.