Po ilgo laiko, birželio 15 d., Vilniaus kolegijos centrinių rūmų Aktų salėje Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro specialybės trečio kurso studentai pakvietė visus atvykti ir pamatyti gyvai Muzikinio teatro studijų programos studentų baigiamojo vokalo egzaminą-koncertą – “PASKUTINĖ HIPNOZĖ”. Kūrinius atliko: Goda Eidintaitė, Džiugas Paulius Karoblis, Tadas Viržintas, Greta Stenianskytė, Rusnė Navickaitė, Amanda Radzevičiūtė, Konstantin Novopolskij, Vaiva Kalinauskaitė, Odeta Pocevičiūtė, Gabija Puodžiūnaitė, Berta Skimutytė.

Apie koncerto idėją studentai pasakė: „Ilgai žiūrėjom į šį vis didėjantį tašką. Matėm, kaip jis vos įžvelgiamai sužibo kažkur toli. Tada vis augo, priartėjo ir pavirto prieš pat akis kabančia birželio pilnatim ar plačiai per dangų išsiliejusia kometa. Akys užsipildė ja, išsiplėtė vyzdžiai. Prasidėjo paskutinė hipnozė…“

Susirinkę žiūrovai ir Scenos meno katedros dėstytojai – Scenos meno katedros vedėja, docentė, pripažinta menininkė Eglė Juozapaitienė; docentė, pripažinta menininkė Dalia Babilaitė-Abarė; lektorius Algirdas Bagdonavičius; lektorė, koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė bei lektorius, koncertmeisteris Audrius Rubežius negailėjo skambių aplodismentų tokiems kūrybingiems atlikėjams. Studentai pažadėjo: „Širdyse glausim dainas, galvose vartysim tą vieną eilutę, dėl kurios links keliai, o rankose tvirtai laikysim vieni kitus. Šitaip sulauksim tos akimirkos, kuria taip norime pasidalinti ir su Jumis“, jie išpildė šį pažadą su kaupu. Nors koncerto žiūrovai įsipareigojo laikytis dabartinių renginiams keliamų reikalavimų, tai nesutrukdė atsiskleisti jauniesiems talentams ir su džiaugsmu pademonstruoti visas savo vokalines, vaidybines ir šokio judesio galimybes.

Visą Scenos meno katedrą ir MZ18 grupės studentus sveikiname su tokiu puikiu koncertu!