Birželio 19 d. popietė ypatinga Populiariosios muzikos studijų programos studentams, sėkmingai įveiktas atsakingas gyvenimo etapas – aukštojo mokslo diplomai jau studentų rankose. iškilmingas „Gaudeamus“ skambėjo dešimčiai studentų, sėkmingai baigusių Populiariosios muzikos studijas. Fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė pasidžiaugė absolventų pasiekimais, linkėjo deramai panaudoti gautas žinias ir įgytus gebėjimus, siekti profesinės karjeros. Muzikinį sveikinimą padovanojo Populiariosios muzikos studijų programos studentai Gabija Baužaitė ir Matas Ričkus, skambėjo kūrinys ,,Just the two of us“. Studijų skyriaus vedėja Evita Kryževičienė paskelbė VK direktoriaus įsakymą dėl diplomų įteikimo ir studentams buvo įteikti išsvajoti diplomai. Ritminės muzikos katedros vedėja Vita Sasnauskienė pasveikino diplomantus. Studentų atstovai dėkojo už įdomias studijas, prasmingai praleistą laiką Menų ir kūrybinių technologijų fakultete. Džiugu, kad pasibaigus karantinui absolventus pasveikinti galėjo dėstytojai, šeimos nariai ir draugai. Nuoširdžiai sveikiname diplomuotus Populiariosios muzikos studijų programos absolventus. Linkime didelės sėkmės gyvenimo kelyje, atverstame naujame lape įrašykite savo didelį ir įgyvendintą siekį, o Fakultetas, atvertęs naują lapą, jau įrašė jūsų vardus ir nuopelnus. Visus šiandien išsakytus sveikinimus vainikavo Vilniaus kolegijos himnas, kuriam muziką sukūrė buvęs Fakulteto dėstytojas Laimis Vilkončius, žodžiai Bernardo Brazdžiono. Šventę vedė MZ18 grupės studentas Konstantin Novopolskij.

Daugiau šventės nuotraukų galite pamatyti čia