Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo proga Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas 2021 metų gegužės 7 d. pakvietė į laisvosios kartos poezijos renginį „Skaitome Lietuvai“. Prisimenant lietuvišką žodį, jo grožį ir galią bei neišmatuojamą skaitymo naudą, kuri lavina iškalbą, kūrybiškumą, fantaziją, Kultūrinės veiklos vadybos ir šokio pedagogikos katedros studentai:  Norvilė Iljeitytė, Rimgailė Bloznelytė, Meda Petrošiūtė, Gabrielė Dirmaitė, Mantas Šikšius kartu su dėstytoja Rita Juodeliene suorganizavo išskirtinį minėjimą internetinėje erdvėje bei kvietė jungtis visus norinčius.

Sveikinimo žodį minėjimo renginyje tarė ir Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė. Graži ir prasminga iniciatyva, geros emocijos  suartino mūsų visuomenę, o laisvo žodžio troškimas studentų lūpose liejosi itin nuoširdžiai. Poetų – Vytauto Mačernio, Broniaus Krivicko, Marijos Gimbutienės, Juozo Lukšos-Daumanto tekstus ir eiles skaitė bei prie renginio prisidėjo mūsų partneriai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė dr. profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė ir direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelien, Valstybinio jaunimo teatro ir kino aktorė, Všį „Gal meno?“ vaidybos dėstytoja Janina Matekonytė-Antanėlienė, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė. Taip pat aktyviai jungėsi Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Ritminės muzikos, Mados dizaino, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedrų bei Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programos studentai. Vilniaus kolegijos bendruomenei pavyko padaryti šios dienos minėjimą ypatingu, praturtinti sielą patriotiniais jausmais.

Tikimės ir toliau tęsti bei puoselėti  šią gražią iniciatyvą!

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Renginio įrašą galite pamatyti čia: