Kasmet  aukštųjų mokyklų studentams skiriama 30 Prezidentų vardinių stipendijų, iš jų  6 skiriamos kolegijų studentams. Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

 

Norime pasidžiaugti ir pasveikinti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Muzikinio teatro studijų programos III kurso studentą gavus 2020–2021 studijų metams Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir menų studijų kryptys) stipendiją!