Ritminės muzikos katedros docentė Giedrė Kilčiauskienė ir lektorė Vita Sasnauskienė š. m. rugsėjo 22-24 dienomis Berlyne dalyvavo pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą „Advance your Practice – Digging Deeper into Estill Figures & Voice Qualities“ mokymuose.  Dėstytojos tobulino dalykines, didaktines bei bendrąsias kompetencijas.

Dėstytojos dėkoja Vilniaus kolegijai už suteiktą galimybę tobulinti kompetencijas Vokietijoje.