Birželio 16-17 dienomis, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete vyko vieši Mados dizaino katedros Mados dizaino (MD19 gr.) ir Įvaizdžio dizaino (IV19 gr.) studijų programų studentų baigiamųjų projektų gynimai. Jaunieji diplomantai sėkmingai pristatė savo kūrybines idėjas autoritetingai komisijai.

Birželio 16 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Atvirojoje salėje vyko Mados dizaino studijų programos diplomančių baigiamųjų projektų viešas gynimas. MD19 gr. studentės kompetentingai komisijai bei susirinkusiems žiūrovams pristatė kūrybines autorines drabužių kolekcijas. Nauja talentingų dizainerių karta gvildena ne tik aktualias temas, tokias kaip susvetimėjimas, individualumo išraiškos, meno ir muzikos dermė, mitologija, bet ir netikėtas, pagrįstas tyrimais ir analize apie klounų visuomenę, sapnų prigimtį ir architektūrą. Demonstruojamos konceptualios ir originalios idėjos atliepia visuomenės poreikius, nurodyti konstrukciniai bei technologiniai ypatumai demonstruoja visas studijų metais sukauptas profesines kompetencijas. Visus projektus stebėjo bei vertino kompetentinga komisija: Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė, profesorė dr. Birutė Žygaitienė; praktikų centro vadovė, lektorė Gražina Skripkienė ir dizainerė, MB „Morta Nakaitė“ vadovė Morta Nakaitė. Komisijos nariai ir studenčių baigiamųjų projektų vadovės – Mados dizaino katedros lektorės Erika Gudienė, Jolita Raupelienė sveikino studentes su puikiais rezultatais, linkėjo sėkmės sudėtingame, bet įdomiame tolimesniame profesiniame kelyje.

Birželio 17 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakultete Įvaizdžio dizaino studijų programos IV19 gr. diplomantės savo baigiamuosiuose projektuose gvildeno tvarumo, skaitmeninės kultūros, komunikacijos ir medijų sampratas, kurios išryškėja šiuolaikinėse tendencijose. Kuriami įvairių personažų, grožio standartų įkvėpti įvaizdžiai, analizuojamos sveikatos sutrikimų, lytiškumo socialinės, psichologinės bei kultūrinės aktualijos padėjo absolventėms suformuoti savo autorinius įvaizdinius portfolio. Gynimų komisija – Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė, profesorė dr. Birutė Žygaitienė; Mados dizaino katedros vedėja, lektorė Silvija Grušnienė; UAB „SIROWA Vilnius“ kūrybos technologas, „Kirpimo meistrai“ vyriausias stilistas, komisijos pirmininkas Ričardas Čižauskas; „Keistuolių teatro“ kostiumų dailininkė, scenografė Ramunė Skrebūnaitė; MB „Vizualiniai sprendimai” kūrybos vadovė, mados inžinierė Olesia Les puikiai įvertino diplomančių sukurtus įvaizdžius, o studentės dėkojo savo darbų vadovėms, Mados dizaino katedros lektorėms Violetai Bytautaitei, Rimantei Rimgailaitei bei Mados dizaino katedros vedėjai Silvijai Grušnienei už palaikymą ir visokeriopą pagalbą.

Užaugo gausi talentingų dizainerių karta, kuri remiasi ir tyrinėja šiuolaikiškas ir inovatyvias temas savo kūrybos procese. Sveikiname pradėjus naują gyvenimo tarpsnį, linkime nesustoti ir toliau žavėti visus savo jaunatvišku maksimalizmu tolimesniame profesiniame kelyje!