Įvaizdžio dizainas

ĮVAIZDŽIO DIZAINAS

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (8-5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

VALSTYBINIS KODAS 6531PX012
STUDIJŲ KRYPTYS Menai

Dizainas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Menų  profesinis bakalauras

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS 180 kreditų
STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • vertinti mados tendencijas ir stilių;
  • valdyti meninės raiškos priemones;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su klientais;
  • įvertinti kliento išorės duomenis ir jo poreikius bei konsultuoti įvaizdžio kūrimo ir stiliaus klausimais;
  • priimti sprendimus apibendrinęs kuriamas idėjas,
  • kurti ir derinti įvaizdžio komponentus;
  • įgyvendinti sukurtą įvaizdį, taikydamas dizaino komponentus ir principus; pristatyti sukurtą įvaizdį;
  • organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą.
STUDIJŲ PLANAI Žemiau pateikiama nuoroda į studijų planą
Nuolatinės studijos Įstojusiems 2018 m.
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS Absolventas galės dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos institucijose, grožio studijose, salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose, koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle; dirbti konsultantu Lietuvos bei užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų įvaizdį.