Įvaizdžio dizainas

 

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX012
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Dizainas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų  profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180 kreditų
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018
Įstojusiems 2019
Įstojusiems 2020

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas galės dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos institucijose, grožio studijose, salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose, koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle; dirbti konsultantu Lietuvos bei užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų įvaizdį.

Studijų programų rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • vertinti mados tendencijas ir stilių;
  • valdyti meninės raiškos priemones;
  • bendrauti ir bendradarbiauti su klientais;
  • įvertinti kliento išorės duomenis ir jo poreikius bei konsultuoti įvaizdžio kūrimo ir stiliaus klausimais;
  • priimti sprendimus apibendrinęs kuriamas idėjas,
  • kurti ir derinti įvaizdžio komponentus;
  • įgyvendinti sukurtą įvaizdį, taikydamas dizaino komponentus ir principus;
  • pristatyti sukurtą įvaizdį;
  • organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą.

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vok., pranc.,) 6 E
Profesinė komunikacija 3 E
Meno istorija 6 E
Taikomosios kompiuterinės programos 6 E
Piešimas 3 E
Kompozicija 3 E
Medžiagos ir faktūros 3 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Mados piešinys ir istorija 8 E
Asociacijų teorija 3 E
Spalvotyra ir grafinė raiška 6 E
Retorikos menas 3 E
Koučingo pagrindai 3 E
Dalykinė komunikacija raštu 3 E
Individualaus pažinimo praktika 4 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Prezentacijų ir medijos menas 3 E
XX a. mados istorija 3 E
Tautinis identitetas 3 E
Kostiumo projektavimas 9 E
Įvaizdžio formavimas 3 E
Aprangos projektavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įvaizdžio formavimas 6 E
Šukuosenų modeliavimas ir technologijos 6 E
Makiažas ir grimas 3 E
Vizualinio pateikimo pagrindai 3 E
Ekodizainas 3 P
Šukuosenų ir makiažo kūrimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Žmogaus sauga ir ekologija 3 E
Sceninio įvaizdžio formavimas 6 E
Meniniai renginiai ir projektinis mokymas 6 P
Estetika 3 E
Ekonomika ir verslas 3 E
Garderobo formavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teisė 3 E
Marketingas ir reklama 6 E
Verslo organizavimo praktika 3 P
Baigiamoji praktika 6 P
Baigiamasis darbas 12 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m., įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vok., pranc.,) 6 E
Komunikacijos pagrindai 3 E
Meno istorija 6 E
Kompiuterinės grafikos pagrindai 6 E
Piešimas 3 E
Kompozicija 3 E
Medžiagos ir faktūros 3 E
2 semestras (27 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Retorikos menas 3 E
Medžiagos ir faktūros 3 E
Mados piešinys ir istorija 6 E
Spalvotyra ir grafinė raiška 6 E
Ugdomasis vadovavimas 3 E
Tautinis identitetas 3 E
Fotografijos ir medijų menas 3 E
Meninio ugdymo praktika 3 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Vizualinio pateikimo pagrindai 3 E
Kostiumo projektavimas 6 E
Įvaizdžio formavimas 12 E
Aprangos projektavimo praktika 6 E
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Verslo pagrindai 3 E
Intelektinės nuosavybės teisė 3 E
Ekodizainas 6 P
Sceninio įvaizdžio formavimas 6 E
Projektų valdymas 3 P
Aprangos projektavimo praktika 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacijos ŠUKUOSENŲ DIZAINAS (21 kreditas) 
Plaukų struktūros keitimo metodai  9 E
Kirpimo techninis modeliavimas  6 E
Šukuosenų modeliavimas  3 E
Sceninių šukuosenų dizainas  3 E
Specializacijos GARDEROBO FORMAVIMAS (21 kreditas) 
Mados tendencijos  6 E
Įvaizdžio psichologija  3 E
Įvaizdinio garderobo formavimas  9 E
Mados rinkodara  3 E
Specialybinių įgūdžių lavinimo I praktika  6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Specializacijos ŠUKUOSENŲ DIZAINAS (9 kreditai) 
Šukuosenų modeliavimas  3 E
Sceninių šukuosenų dizainas  6 E
Specializacijos GARDEROBO FORMAVIMAS (9 kreditai) 
Įvaizdinio garderobo formavimas  3 E
Mados rinkodara  3 E
Meniniai renginiai  3 E
Specialybinių įgūdžių lavinimo II praktika  3 P
Baigiamoji praktika 6 P
Baigiamasis darbas 12 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.