Įvaizdžio dizainas

Įvaizdžio dizainas – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W23007
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA ĮVAIZDŽIO DIZAINAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Mados dizaino profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3 metai
STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI
Bendrieji  koleginių studijų dalykai Specialybės kalba, Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Filosofija, Profesinė komunikacija, Teisė
Studijų krypties dalykai Meno istorija, Informacinės technologijos ir kompiuterinė grafika, Piešimas, Kompozicija, Medžiagos ir faktūros, Mados piešinys ir istorija, Asociacijų teorija, Spalvotyra ir grafinė raiška, Prezentacijų ir medijos menas, Ugdomasis vadovavimas,  XX a. mados istorija, Tautinis identitetas, Kostiumo projektavimas, Įvaizdžio formavimas, Šukuosenų modeliavimas ir technologijos, Makiažas ir grimas, Aksesuarai ir priedai, Estetika, Sceninio įvaizdžio formavimas, Žmogaus sauga ir ekologija, Renginiai ir meniniai projektai, Ekodizainas, Ekonomika ir verslas, Marketingas ir reklama.
Praktikos Individualaus pažinimo (4 kr.), Aprangos projektavimo (6 kr.), Šukuosenų ir makiažo kūrimo (6 kr.), Garderobo formavimo (6 kr.), Verslo organizavimo

(3 kr.), Baigiamoji (6 kr.).

Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

vertinti mados tendencijas ir stilių;

valdyti meninės raiškos priemones;

bendrauti ir bendradarbiauti su klientais;

įvertinti kliento išorės duomenis ir jo poreikius bei konsultuoti įvaizdžio kūrimo ir stiliaus klausimais;

priimti sprendimus apibendrinęs kuriamas idėjas,

kurti ir derinti įvaizdžio komponentus;

įgyvendinti sukurtą įvaizdį, taikydamas dizaino komponentus ir principus; pristatyti sukurtą įvaizdį;

organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą.

ABSOLVENTAI GEBĖS konsultuoti klientus įvaizdžio kūrimo ir stiliaus klausimais;

kurti ir įgyvendinti meninius projektus;

kurti ir pristatyti sukurtą įvaizdį klientui bei visuomenei.

KARJEROS GALIMYBĖS Absolventas galės dirbti įvaizdžio dizaineriu grožio industrijos institucijose, grožio studijose, salonuose, meniniuose susivienijimuose ar projektuose, drabužių dizainerių studijose, koncertinėse organizacijose, teatruose, kino studijose, reklamos agentūrose, pramogų versle, kultūros ir prekybos centruose, šou versle; dirbti konsultantu Lietuvos bei užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse, kurti individualų įvaizdį.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ.