VIKO MTF Studentų mokslo ir meno draugija (SMMD) kviečia dalyvauti konferencijoje „Mokslo ir meno sinergija‘2024“.

Konferencija vyks Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82).

Gegužės 13 d. 14 val. vyks studentų mokslinių pranešimų pristatymai (130 aud.).  Kviečiame registruotis iki gegužės 1 d. – https://forms.office.com/e/8tbUbAXa9D
Birželio 4 d. 9.30 val. 320 aud. vyks Įvaizdžio dizaino meninių projektų pristatymai, 10 val. vyks Mados dizaino meninių projektų pristatymai (205 aud).  Kviečiame registruotis iki gegužės 20 d. –https://forms.office.com/e/8tbUbAXa9D

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo mokslinės ir meninės veiklos iniciatyvas, sietinas su kūrybiškumu, kultūros vadyba, ugdymu, socialine atsakomybe ir darnia plėtra.

Studentų mokslo ir meno darbų konferencijos tematika:

Kultūrinė veikla: aktualijos, problemos, tobulinimas.
Socialinė atsakomybė ir darni plėtra.
Verslumo ir kūrybiškumo iniciatyvos.
Asmeninių ir dalykinių kompetencijų ugdymas(-is).
Gerosios ugdymo patirties sklaida.
Muzikos ir teatro projektų pristatymas.
Kūrybiniai dizaino projektai.

Rekomendacijos mokslinių pranešimų pristatymui: pranešimo tema, pranešimo temos (problemos) aktualumas, tyrimo objektas, tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodai, svarbiausi teorinės ar empirinės analizės rezultatai, jų aptarimas, išvados. Rekomenduojama pranešimo trukmė 7 min.

Rekomendacijos meninių pranešimų pristatymui: PowerPoint skaidrių pristatymas, vaizdinės medžiagos pristatymas. Rekomenduojama pranešimo trukmė 10 min.

Kviečiame studentus aktyviai dalyvauti pristatant mokslo ir meno projektus. Taip pat gausiai kviečiame dalyvauti ir klausytojus / žiūrovus, kurie domisi naujovėmis.

Facebook renginys čia. (Konferencija „Mokslo ir meno sinergija‘2024“ | Facebook)