Muzikinis teatras

Muzikinis teatras – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W41002
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA MUZIKINIS TEATRAS
SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Teatro profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ Nuolatinės studijos – 3,5 metų
STUDIJŲ APIMTIS 210 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI :
Bendrieji koleginių studijų dalykai Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Dalykinė komunikacija, Darni plėtra, Kultūros vadyba, Teatro istorija
Studijų krypties dalykai Aktoriaus meistriškumas: Vaidyba, Miuziklo studija, Scenos judesys, Scenos kalba);

Vokalas: Solinis dainavimas, Miuziklinis ansamblinis dainavimas, Džiazinis dainavimas;

Klasikiniai ir naujieji šokiai Klasikinio šokio pagrindai, Klasikinis džiazo šokis, Šiuolaikinis šokis;

Muzikos kalba: Muzikos teorija ir solfedžio, Ritmika; Klavišiniai instrumentai; Miuziklo istorija.

Praktikos Mokomoji praktika (6 kr.); Sceninė praktika (24 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Galima rinktis iš visų fakultete siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

valdyti ir demonstruoti pagrindinius meninės raiškos  instrumentus: aktorinę techniką (emocinė atmintis, dėmesys, vaizduotė), balsą (vokalinės technikos priemonės, scenos kalba) bei kūną (choreografinė technika, scenos judesys), vienu metu atliekant aktorines, muzikines ir choreografines užduotis, susijusias su konkrečiu meniniu kontekstu;

sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solistas ir ansamblio narys, priklausomai nuo atliekamo vaidmens ir muzikinės partijos;

kurti ir realizuoti individualią meninę koncepciją įvaldytomis atlikimo priemonėmis (aktorinėmis, muzikinėmis ir choreografinėmis) konkretaus muzikinio teatro pastatymo meninio konteksto ribose;

atlikti vaidmenį, tinkamai valdant kūną ir emocijas scenoje.

ABSOLVENTAI GEBĖS profesionaliai vaidinti, dainuoti ir šokti, analizuoti ir interpretuoti muzikos, dramos, choreografijos kūrinius;

parengti ir atlikti teatralizuotų koncertų, pramoginių programų ansamblinius bei solo numerius;

parengti vaidmenis muzikinio teatro pastatymams.

KARJEROS GALIMYBĖS Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis, muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.
STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ