Muzikinis teatras

 

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX014
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai
Teatras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3,5 metų
Studijų apimtis kreditais 210
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Bendrosios kompetencijos:

 • kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas argumentuoti;
 • planuoti ir savarankiškai siekti užsibrėžtų tikslų, kryptingai vykdyti profesinę veiklą;
 • valdyti stresą (ypač scenos baimę), prisitaikyti prie kintančių aplinkybių;
 • taikyti ir plėtoti etiško ir darnaus vystymosi idėjas skirtinguose socialiniuose bei kultūriniuose kontekstuose;
 • analizuoti ir vertinti viešosios kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės-teatrinės kultūros kontekste;
 • įsivertinti savo meninę veiklą ir jos galimybes muzikinio (miuziklo) teatro bei įvairių žanrų vokalinės muzikos repertuaro bei jo reikalavimų kontekste;
 • reprezentuoti savo asmeninius gebėjimus ir kūrybines idėjas interesantams prieinama forma (lietuvių ir bent viena užsienio kalba);
 • bendrauti ir dirbti komandoje su kitais atlikėjais, kūrybiniais vadovais ir kt. darbuotojais vadovaudamasis profesinės etikos ir teisinėmis nuostatomis.

Profesinės kompetencijos:

 • skaityti ir analizuoti muzikinį ir literatūrinį tekstą, išskirti jo esminius elementus;
 • taikyti pagrindinius muzikos bei muzikinio teatro (ypač miuziklo) raidos tarpsniams būdingus žanrus ir stilių ypatybes;
 • valdyti ir demonstruoti pagrindinius meninės raiškos  instrumentus: balsą (vokalinės technikos priemonės, scenos kalba), aktorinę techniką (emocinė atmintis, dėmesys, vaizduotė) bei kūną (šokio technika, scenos judesys), vienu metu atliekant muzikines, aktorines ir choreografines užduotis, susijusias su konkrečiu meniniu kontekstu;
 • sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solistas ir ansamblio narys, priklausomai nuo atliekamo vaidmens ir muzikinės partijos;
 • rengti meninę medžiagą konkretaus muzikinio (miuziklo) teatro vaidmens kūrimui ir atlikimui, panaudojant įgytas žinias, įgūdžius ir technines priemones;
 • kurti ir realizuoti individualią meninę koncepciją įvaldytomis atlikimo priemonėmis (muzikinėmis, aktorinėmis ir choreografinėmis) konkretaus muzikinio (miuziklo) teatro pastatymo meninio konteksto ribose;
 • reaguoti į meninio (muzikinio, režisūrinio, choreografinio) sprendimo pokyčius, situaciją scenoje;
 • atlikti muzikinio (miuziklo) teatro vaidmenį, tinkamai valdant balsą, kūną ir emocinę raišką scenoje;
 • analizuoti ir kritiškai vertinti viešosios kultūros reiškinius bei savo asmeninę veiklą ir jos galimybes muzikinio teatro repertuaro reikalavimų kontekste;
 • raštu ir žodžiu komunikuoti su interesantais, pristatyti savo profesines galimybes ir kūrybines idėjas, efektyviai dirbti komandoje su kitais atlikėjais;
 • skaityti, suvokti ir analizuoti literatūrinį ir muzikinį tekstą, išmanyti teatro, muzikos ir muzikinio teatro raidos etapus ir jiems būdingas stilistines ir žanrines ypatybes.

 


Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių) 3 E
Darni plėtra 3 E
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos kalba 6 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teatro istorija 3 E
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos kalba 6 E
Miuziklo istorija 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Miuziklo istorija 3 E
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 9 P
Vokalas 6 P
Klasikiniai ir naujieji šokiai 6 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Sceninė praktika 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 6 P
Vokalas 6 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 9 E
Sceninė praktika 9 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dalykinė komunikacija 3 E
Aktoriaus meistriškumas 6 P
Vokalas 6 P
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Sceninė praktika 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Kultūros vadyba 3 E
Aktoriaus meistriškumas 3 P
Vokalas 3 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 12 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.

 

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2019 m., įstojusiems 2020 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Teatro ir miuziklo istorija 3 E
Darni plėtra 3 E
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos kalba 6 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba arba Scenos menų psichologija 3 E
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Muzikos kalba 6 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 12 P
Vokalas 3 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Atlikėjų vadyba 3 E
Mokomoji praktika 6 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 9 P
Vokalas 6 P
Klasikiniai ir naujieji šokiai 6 E
Klavišiniai instrumentai 3 E
Sceninė praktika ir miuziklo studija 6 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 6 P
Vokalas 6 E
Klasikiniai ir naujieji šokiai 9 E
Sceninė praktika ir miuziklo studija 9 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Dalykinė komunikacija 3 E
Aktoriaus meistriškumas 6 P
Vokalas 6 P
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Sceninė praktika ir miuziklo studija 9 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
7 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Aktoriaus meistriškumas 3 P
Klasikiniai ir naujieji šokiai 3 E
Baigiamasis darbas (projektas) 15 P
Laisvai pasirenkamas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo. 

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.