Populiarioji muzika

Populiarioji muzika – studijų programos aprašas (pdf)

VALSTYBINIS KODAS 653W31002
KOLEGINIŲ STUDIJŲ PROGRAMA

POPULIARIOJI MUZIKA

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS

Muzikos atlikimo profesinis bakalauras

MINIMALUS IŠSILAVINIMAS Vidurinis
STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ

Nuolatinės studijos – 3 metai

STUDIJŲ APIMTIS 180 kreditų
STUDIJUOJAMI DALYKAI
Bendrieji  koleginių studijų dalykai Bendroji ir socialinė psichologija, Užsienio kalba, Darbo ir civilinė sauga, Specialybės kalba.
Studijų krypties dalykai Muzikos istorija (Visuotinė muzikos istorija, Džiazo ir popmuzikos istorija, Pasaulio kultūrų muzika), Kultūros ir atlikėjų vadyba, Autorių ir gretutinės teisės, Muzikos kalba (Džiazo harmonija ir aranžuotė, Muzikos teorija ir solfedžio, Ritmika), Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija (Pagrindinis instrumentas/vokalas, Improvizacija), Ansamblis ir papildomi instrumentai (Ansamblis, Klavišiniai instrumentai, Papildomas instrumentas).
Praktikos Mokomoji praktika (6 kr.); Koncertinė praktika (12 kr.).
Laisvai pasirenkamieji dalykai Populiariosios muzikos kūryba, Muzikinės technologijos, Kūno kultūra,   Scenos judesys, Muzikos verslo pagrindai, Kultūros politika, Kultūros ir kūrybinės industrijos, Etnokultūra, Estetika ir kt.
NUMATOMI STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI Numatoma, kad programos absolventas gebės:

  • analizuoti ir vertinti populiariosios kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste;
  • pristatyti kūrybines idėjas interesantams prieinama forma ir bendrauti su jais lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba;
  • atlikti iš natų, klausos ir atminties muzikinius kūrinius;
  • analizuoti ir skirti esminius populiariosios ir džiazo muzikos kalbos elementus,  kūrinių atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus;
  • efektyviai ir saugiai pritaikyti populiariosios ir džiazo muzikos srityje naudojamas technines priemones muzikinės programos atlikimui;
  • kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu;
  • sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solo atlikėjas ir/ar ansamblio narys, priklausomai nuo pasirinkto instrumento vaidmens ansamblyje;
  • aranžuoti ir interpretuoti populiariosios muzikos kūrinius atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus bei ansamblio sudėtį;
  • improvizuoti pasirinktu instrumentu/balsu laikantis populiariosios muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų;
  • savarankiškai sudaryti ir parengti džiazo ir/ar populiariosios muzikos programą įvairiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams.
ABSOLVENTAI GEBĖS dainuoti, improvizuoti, muzikuoti pagrindiniu ir papildomu instrumentu orkestruose bei ansambliuose; akompanuoti, aranžuoti, vadovauti muzikiniam kolektyvui.
KARJEROS GALIMYBĖS Populiariosios muzikos atlikėjas rengiamas dirbti radijo-televizijos kompanijose, muzikiniuose klubuose, fonogramų kūrimo kompanijose, kultūros ir pramogų centruose.
.

STUDENTAI, SĖKMINGAI BAIGĘ STUDIJŲ PROGRAMĄ, GAUNA PROGESINIO BAKALAURO DIPLOMĄ