Populiarioji muzika

POPULIARIOJI MUZIKA

Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas

Didlaukio  g. 82, LT-08300 Vilnius, tel./fax: (5) 219 1722, el. p. administracija@mtf.viko.lt

 

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX015
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys Menai

Muzika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m. 

Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros įstaigose, meno kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, taip pat savarankiškai vykdyti kūrybinę-meninę veiklą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • analizuoti ir skirti esminius įvairių žanrų populiariosios muzikos kalbos elementus,  kūrinių atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus.
 • taikyti muzikos srityje naudojamas
 • technines priemones (IT, garso stiprinimo aparatūra) numatytos muzikinės programos atlikimui, atsižvelgiant į darbo saugos reikalavimus.
 • rinkti, analizuoti ir argumentuotai interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją.
 • analizuoti ir vertinti populiariosios kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste.
 • vertinti įvairių žanrų populiariosios muzikos autorių ir atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.
 • atlikti iš natų, klausos ir atminties muzikinius kūrinius.
 • Atlikti pagrindinių populiariosios muzikos stilių ir žanrų kūrinius (standartus) pasirinktu instrumentu/balsu.
 • aranžuoti ir interpretuoti populiariosios muzikos kūrinius, atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus bei ansamblio sudėtį.
 • sudaryti ir parengti įvairių žanrų populiariosios muzikos programą skirtingiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams.
 • kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu.
 • Improvizuoti pasirinktu instrumentu/ balsu, laikantis atitinkamo muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų.
 • pristatyti raštu ir/arba žodžiu kūrybines idėjas interesantams ir bendrauti su jais lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba.
 • bendrauti ir dirbti komandoje su kitais atlikėjais ir koncertinėmis organizacijomis, vadovaujantis etikos normomis ir teisinėmis nuostatomis.
 • muzikuoti individualiai ir ansamblyje, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių.
 • planuoti ir vykdyti profesinę veiklą.
 • valdyti stresą (ypač scenos baimę), prisitaikyti prie kintančių aplinkybių pasitelkiant vaizduotės, intuicijos ir emocinio intelekto priemones.
 • demonstruoti brandžią sceninę kultūrą viešai atliekant koncertinę programą.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Audiotechnologijos ir žmogaus sauga 3 E
Visuotinė muzikos istorija 3 P
Muzikos teorija ir solfedžio 3 P
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 3 E
Visuotinė muzikos istorija 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Džiazo ir popmuzikos istorija 3 P
Kompiuterinės muzikinės technologijos 3 P
Muzikos kalba 6 E
Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo praktika I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė komunikacija 3 P
Džiazo ir popmuzikos istorija 3 E
Pop/ Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo praktika II 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pasaulio kultūrų muzika 3 E
Pop/ Jazz harmonija ir aranžuotė 3 E
Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija 6 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo karjera 3 P
Koncertinė praktika I 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Atlikėjų vadyba 3 E
Autorių ir gretutinės teisės 3 E
Įrašų praktika 3 P
Koncertinė praktika II 9 P
Baigiamasis projektas 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.