Populiarioji muzika

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531PX015
Vieta Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas
Studijų kryptys MenaiMuzika
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Menų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės studijos
Įstojusiems 2018 m.
Įstojusiems 2019 m.
Įstojusiems 2020 m.

Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti kultūros įstaigose, meno kolektyvuose, muzikiniuose klubuose, taip pat savarankiškai vykdyti kūrybinę-meninę veiklą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • analizuoti ir skirti esminius įvairių žanrų populiariosios muzikos kalbos elementus,  kūrinių atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus.
 • taikyti muzikos srityje naudojamas
 • technines priemones (IT, garso stiprinimo aparatūra) numatytos muzikinės programos atlikimui, atsižvelgiant į darbo saugos reikalavimus.
 • rinkti, analizuoti ir argumentuotai interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją.
 • analizuoti ir vertinti populiariosios kultūros reiškinius regiono ir pasaulio muzikinės kultūros kontekste.
 • vertinti įvairių žanrų populiariosios muzikos autorių ir atlikėjų bei savo asmeninės muzikinės veiklos kokybę.
 • atlikti iš natų, klausos ir atminties muzikinius kūrinius.
 • Atlikti pagrindinių populiariosios muzikos stilių ir žanrų kūrinius (standartus) pasirinktu instrumentu/balsu.
 • aranžuoti ir interpretuoti populiariosios muzikos kūrinius, atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus reikalavimus bei ansamblio sudėtį.
 • sudaryti ir parengti įvairių žanrų populiariosios muzikos programą skirtingiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams.
 • kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu.
 • Improvizuoti pasirinktu instrumentu/ balsu, laikantis atitinkamo muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų.
 • pristatyti raštu ir/arba žodžiu kūrybines idėjas interesantams ir bendrauti su jais lietuvių ir pasirinkta užsienio kalba.
 • bendrauti ir dirbti komandoje su kitais atlikėjais ir koncertinėmis organizacijomis, vadovaujantis etikos normomis ir teisinėmis nuostatomis.
 • muzikuoti individualiai ir ansamblyje, prisitaikyti prie kintančių aplinkybių.
 • planuoti ir vykdyti profesinę veiklą.
 • valdyti stresą (ypač scenos baimę), prisitaikyti prie kintančių aplinkybių pasitelkiant vaizduotės, intuicijos ir emocinio intelekto priemones.
 • demonstruoti brandžią sceninę kultūrą viešai atliekant koncertinę programą.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2018 m., 2019 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Audiotechnologijos ir žmogaus sauga 3 E
Visuotinė muzikos istorija 3 P
Muzikos teorija ir solfedžio 3 P
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų) 3 E
Visuotinė muzikos istorija 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Džiazo ir popmuzikos istorija 3 P
Kompiuterinės muzikinės technologijos 3 P
Muzikos kalba 6 E
Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija 9 P
Klavišiniai instrumentai 3 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo praktika I 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė komunikacija 3 P
Džiazo ir popmuzikos istorija 3 E
Pop/ Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Pagrindinis instrumentas/ vokalas ir improvizacija 9 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo praktika II 6 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pasaulio kultūrų muzika 3 E
Pop/ Jazz harmonija ir aranžuotė 3 E
Pagrindinis instrumentas/vokalas ir improvizacija 6 P
Ansamblis 3 P
Atlikėjo karjera 3 P
Koncertinė praktika I 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Atlikėjų vadyba 3 E
Autorių ir gretutinės teisės 3 E
Įrašų praktika 3 P
Koncertinė praktika II 9 P
Baigiamasis projektas 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.

 

Nuolatinių studijų planas
(įstojusiems 2020 m.)

Profesinės veiklos galimybės

Studijų metu įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę savarankiškai plėtoti profesionalią solinę ir (ar) kolektyvinę populiariosios muzikos atlikėjo meninę veiklą  kultūros ir kūrybinėse industrijose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

 • Rinkti, analizuoti ir argumentuotai  interpretuoti su profesine veikla ir jos aplinka susijusią informaciją.
 • Taikyti savivadybos principus, savarankiškai ir kryptingai planuoti bei vykdyti profesinę veiklą vadovaujantis teisės normomis.
 • Prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir valdyti stresą, pasitelkiant vaizduotės, intuicijos, emocinio intelekto ar kitas psichologinės adaptacijos priemones.
 • Analizuoti ir vertinti populiariosios muzikos reiškinius regiono ir pasaulio kultūrų kontekste, žinoti muzikos teorijos pagrindus.
 • Kritiškai vertinti savo muzikinės veiklos kokybę formuojant asmeninį repertuarą bei praktiškai įgyvendinant kūrybinius projektus.
 • Susirasti reikalingos informacijos, pasitelkti tradicinius ir modernius informacijos šaltinius ir panaudoti juos kūrybinėje praktikoje.
 • Sklandžiai ir logiškai pristatyti kūrybines idėjas interesantams vadovaujantis bendraisiais komunikacijos principais, bendrauti su įvairaus amžiaus ir poreikių auditorija.
 • Produktyviai bendradarbiauti, atsakingai ir saugiai dirbti įvairios sudėties komandose įgyvendinant muzikinius ar tarpdalykinius projektus.
 • Gerai pažinti ir naudoti muzikinį raštą, atlikti iš natų, klausos, atminties muzikinius elementus ar kūrinius.
 • Savarankiškai analizuoti ir skirti esminius populiariosios muzikos kalbos elementus, kūrinių formas, atlikimo tradicijas, stilistiką ir žanrus.
 • Savarankiškai mokytis, įsiminti, repetuoti, praktiškai įgyvendinti idėjas kūrybiškai panaudojant turimas žinias bei efektyviai ir saugiai taikant technines priemones ir/ar programinę įrangą.
 • Kurti ir realizuoti individualią muzikinę koncepciją pasirinktu muzikos instrumentu/balsu.
 • Sąveikauti su kitais atlikėjais kaip solo atlikėjas ir/ar ansamblio narys, priklausomai nuo pasirinkto instrumento vaidmens ansamblyje.
 • Praktiškai pademonstruoti populiariosios muzikos stilių ir žanrų išmanymą, plėtojant atlikėjo veiklą kintančiomis aplinkybėmis.
 • Aranžuoti ir interpretuoti populiariosios muzikos kūrinius atsižvelgiant į pasirinkto stiliaus ir žanro reikalavimus, ansamblio sudėtį, muzikos meno tendencijas bei naujas veiklos formas ir galimybes.
 • Kurti idėjas, eksperimentuoti, improvizuoti pasirinktu instrumentu/balsu laikantis populiariosios muzikos stiliaus ir žanro reikalavimų.
 • Savarankiškai parengti populiariosios muzikos programą įvairiems socialiniams ir kultūriniams kontekstams, puoselėjant humanistines vertybes.
 • Taikyti etikos normas, demonstruoti stilių, žanrą atitinkančią sceninę kultūrą, tausoti savo ir kūrybos partnerių sveikatą savarankiškai vykdant koncertinę veiklą.

 

 

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Audiotechnologijos ir žmogaus sauga 3 E
Pasaulio kultūros muzikų istorija 3 E
Muzikos teorija ir solfedžio 3 P
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
2 semestras (30 kreditų)
Alternatyviai pasirenkamas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė anglų kalba 3 E
Scenos menų psichologija 3 E
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Populiariosios muzikos stilių raida 3 P
Muzikos teorija ir solfedžio 3 E
Ritmika 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Ansamblis 6 P
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Kompiuterinės muzikinės technologijos 3 P
Ritmika 3 E
Populiariosios muzikos stilių raida 3 E
Pagrindinis instrumentas 6 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Improvizacija 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė komunikacija 3 P
Visuotinė muzikos istorija 3 P
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 P
Pagrindinis instrumentas 6 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Improvizacija 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas I 3 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Visuotinė muzikos istorija 3 E
Pop/Jazz harmonija ir aranžuotė 3 E
Pagrindinis instrumentas 6 P
Improvizacija 3 P
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Atlikėjo karjera 3 P
Ansamblinė praktika 3 P
Koncertinė praktika 3 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 3 P
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Asmeninė muzikanto vadyba 3 E
Autorių ir gretutinės teisės 3 E
Klavišiniai ir papildomi instrumentai 3 P
Įrašų praktika 3 P
Koncertinė praktika 9 P
Baigiamasis projektas 9 P
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas III 3 P

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Sutartinis žymėjimas:
E – egzaminas;
P – projektas.