Sveikiname visus pirmakursius, šiandien susirinkusius į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą. Naujus mokslo metus oficialiai pradėjo gausus būrys naujų studentų, kurie buvo pakviesti į informacinį susitikimą susipažinti su savo bendrakursiais, dėstytojais, katedros vedėjais bei administracijos darbuotojais. Pirmakursiams buvo pristatyta Vilniaus kolegijos misija ir vizija, struktūra bei padalinių veikla, studijų ir karjeros galimybės. Esami studentai pirmakursius sveikino ir dovanojo muzikinius kūrinius. Su nauja pradžia visus!