Kovo 28 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto atstovai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“, kurią jau šeštąjį kartą organizavo Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas.

Vartojimo tempai ir su tuo susijęs Žemės išteklių naudojimas auga tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Sparti technologijų kaita, besiremiančios vartojimo kultūra ekonomikos augimas daro neigiamą poveikį ekosistemai, keičia ne tik ekonominį, bet ir socialinį žmonių gyvenimą bei vertybines nuostatas. Kaip patenkinti vis augančius žmogaus poreikius išsaugant aplinką? Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp ekonominės plėtros ir natūralių gamtos išteklių išsaugojimo? Koks turi būti žmogaus ir jį supančio pasaulio santykis? Šie ir panašūs probleminiai klausimai – vieni svarbiausių darnaus vystymosi kontekste.

Plenariniame posėdyje profesorės dr. Eugenijos Strazdienės ir absolventės Monikos Jakutytės (Vilniaus kolegija) pranešime buvo pristatytas mados procesų skaitmenizavimas aplinkos tvarumo kontekste. Lektorė Asta Kisieliūtė savo pranešimu ,,Sąmoningo vartojimo filosofija: kodėl tampame nesibaigiančio vartojimo grandinės dalyviais?“ pasakojo apie perteklinį vartojimą ir planetos resursų švaistymą, skatino prisidėti prie gamtos išteklių išsaugojimo.

Sekcijoje ,,Dabarties specialistų rengimo klausimai“, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė, profesorė dr. Birutė Žygaitienė ir Mados dizaino katedros vedėja, lektorė Silvija Grušnienė pristatė pranešimą – „Socialinės atsakomybės ir meno projektai Vilniaus kolegijoje“, lektorės Violeta Bytautaitė ir Raminta Kalvaitienė pristatė pranešimą – „Individuali mada: kūrybinė dekonstrukcija“.

Jaunųjų tyrėjų sekcijoje ,,Žmogaus sveikata ir socialinė aplinka“ lektorė Asta Kisieliūtė su absolventėmis – Dovile Martusevičiūte ir Agne Revuckaite savo pranešimais skatino susimąstyti apie sąmoningo vartojimo filosofiją.

Konferencijos partneriai – Rėzeknės technologijų akademija (Latvija), Rygos teisės kolegija (Latvija), Rusijos tarptautinė turizmo akademija, Poltavos ekonomikos ir prekybos universitetas (Lenkija), Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas bei Stavropolio agrarinis universitetas (Rusija).