Vilniaus kolegijoje Menų ir kūrybinių technologijų fakultete spalio 13 d. lankėsi VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto „Visi skirtingi – visi lygūs“ programos vadovė Inga Rancova. Nacionalinis socialinės integracijos institutas – tai organizacija, kuri kuria ir taiko socialines inovacijas, padedančias  daugialypėje visuomenėje integruotis žmonėms iš įvairių pažeidžiamų socialinių grupių.

Susitikime dalyvavo Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė, prodekanas Andrius Guoba, Studijų organizavimo skyriaus vedėja Alma Kniežienė bei Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėja Miglė Pilvelytė. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės bei paaiškėjo bendri Vilniaus kolegijos ir VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto sąlyčio taškai – bendruomenės narių skatinimo sistema ir kompetencijų tobulinimas, daugiakultūrės aplinkos vystymas, socialinis atsakingumas. Šie tikslai svarbūs ateityje siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi plėtros nuostatų įgyvendinimo, rengiant ir dalyvaujant bendruose projektuose bei įvairiose veiklose.

Džiaugiamės tęsiama partneryste ir ateityje planuojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.