1. Katedrose posėdžiai/seminarai dėstytojų viešo konkurso pretendentams į renkamas pareigas pirmai kadencijai vyks Menų ir kūrybinių technologijų fakultete, adresu Didlaukio g. 82:
  • Ritminės muzikos katedroje – 2018 m. gegužės 30 d. 11.30 val., 24 auditorijoje;
  • Scenos meno katedroje – 2018 m. gegužės 28 d. 14.00 val., 40 auditorijoje.

Pastaba: Pretendentai į vienas renkamas pareigas pirmajai kadencijai katedros seminare/posėdyje turi perskaityti viešą, ne ilgesnį kaip 10 minučių trukmės, pranešimą apie savo mokslinės, akademinės, praktinės veiklos rezultatus.

 

  1. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis vyks 2018 m. birželio 7 d. 12.00 val., adresu Didlaukio g. 82, 212 kabinete.

 

Pastaba: Pretendentų dalyvavimas posėdyje privalomas.

dr. Birutė Žygaitienė

Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos pirmininkė