Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos sprendimu, studijų procesas šiais mokslo metais bus užbaigiamas nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje, konsultuojant el. paštu, naudojantis „Teams“, „Zoom“ ir kt.). Visus kylančius klausimus dėl studijų kviečiame spręsti el. paštu su fakulteto administracija, dėstytojais.

Visi masiniai renginiai yra perkeliami tolimesnei datai.

Karantino metu ribojamas bibliotekų skaitytojų aptarnavimas, leidinių grąžinimas kol kas nevyksta. Keičiasi knygų skolinimo tvarka: knygos užsakomos iš anksto kolegijos el. paštu ir išduodamos tik bibliotekos atsakyme nurodytu laiku. Išsami knygų skolinimo instrukcija kiekvienam Vilniaus kolegijos bendruomenės nariui išsiųsta kolegijos el. paštu. Delspinigiai karantino metu nebus skaičiuojami. Siūlome naudotis bibliotekos elektroniniais ištekliais nuotoliniu būdu: Duomenų bazėsElektroninės knygosVirtuali biblioteka. Bibliotekos darbuotojai teikia konsultacijas el. paštu.

Vilniaus kolegijos darbuotojų darbo tvarka:

  • Padalinių darbą koordinuoja padalinių vadovai.
  • Dėstytojai turi dirbti nuotoliniu būdu, norėdami naudotis fakultetų auditorijomis ir juose esančiais kompiuteriais privalo gauti fakulteto administracijos leidimą.
  • Komandiruočių prašymai iki gegužės 11 d. nebus tenkinami, terminas gali būti pratęstas.

Psichologė Nomeda Sindaravičienė konsultuoja kolegijos dėstytojus ir studentus el. paštu n.sindaraviciene@mtf.viko.lt arba telefonu 8 687 30095.

Išnaudokime šį laiką nuotolinio mokymo/si įgūdžių gerinimui, susitelkime.

Fakulteto administracijos kontaktai:

b.zygaitiene@mtf.viko.lt (dekanė)

a.juskys@mtf.viko.lt (prodekanas)

administracija@mtf.viko.lt (raštinė)

 

Daugiau informacijos apie koronavirusą ir apsisaugojimo nuo jo būdus galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje – http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu 1808.