Vykdomi pakeitimai paskelbus Lietuvoje karantiną dėl koronaviruso

 

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. darbas Vilniaus kolegijoje vyksta nuotoliniu būdu Šis laikotarpis, esant reikalui, gali keistis. Visus kylančius klausimus kviečiame spręsti el. paštu arba telefonu su atitinkamais fakulteto darbuotojais.

Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (toliau – MTF) Šv. Velykų atostogos perkeltos iš 2020 m. balandžio 14-19 d. į kovo 16-21 d.

Studijos MTF tvarkaraštyje nurodyta tvarka prasidės kovo 23 d. ir vyks nuotoliniu būdu (Moodle aplinkoje, konsultuojant el. paštu, naudojantis „Teams“ ir kt.).

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 13 d. MTF patalpose studentų ir dėstytojų saviruoša nevyks, auditorijų raktai nebus išduodami. Praktinių dalykų studijos nuotoliniu būdu bus organizuojamos pasitelkiant nuotolinio komunikavimo priemones, kurias kiekvienas dėstytojas pasirenka individualiai. Dėl konkrečių mokymo(si) būdų prašome konsultuotis su studijų dalyką dėstančiai dėstytojais.

Visi masiniai renginiai iki balandžio 13 d. yra perkeliami tolimesnei datai.

Fakultetų bibliotekose knygos išduodamos tik iš anksto užsakius per el. katalogą (Kaip užsakyti leidinius) arba el. paštu (atsiųsti reikalingų knygų sąrašą). Knygos vartotojams bus išduodamos tik ypatingais atvejais du kartus per savaitę: pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 10:00-12:00. Studentams dirbti skaityklose nebus galimybės, taip pat negalima bus naudotis ir atvirais fondais. Primename, kad biblioteka prenumeruoja įvairius elektroninius išteklius, kuriais galite naudotis nuotoliniu būdu: Duomenų bazės, Elektroninės knygos, Virtuali biblioteka.

Kolegijos maitinimo įstaigos nedirbs.

Svečiai į bendrabučius nebus įleidžiami.

Vilniaus kolegijos Veterinarijos klinika iki balandžio dienos nedirbs.

Iki balandžio 13 dienos kolegijos administracija dirbs nuotoliniu būdu. Kontaktinė darbuotojų informacija pateikiama viko.lt internetiniame puslapyje.

Vilniaus kolegijos darbuotojų darbo tvarka:

  • Padalinių darbą koordinuoja padalinių vadovai.
  • Dėstytojai turi dirbti nuotoliniu būdu, esant būtinybei ir laikantis visų higienos reikalavimų galima naudotis fakultetų auditorijomis ir juose esančiais kompiuteriais. Bibliotekos ypatingais atvejais iš anksto užsisakius pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 10:00-12:00 bibliotekos dėstytojams išduos knygas.
  • Komandiruočių prašymai iki balandžio 16 d. nebus tenkinami, terminas gali būti pratęstas.

 

Daugiau informacijos apie koronavirusą ir apsisaugojimo nuo jo būdus galite rasti Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje – http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu 8 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai).

Taip pat dėl koronaviruso galite skambinti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808.