#SWITCH! – didžiausias Baltijos regione modernių technologijų ir verslumo renginys, kuris jau peržengia tradicinius renginio rėmus. #SWITCH! tampa ICT ir verslumo judėjimu, skatinančiu kurti, dalintis patirtimi, tobulėti, eiti pirmyn visus, jau esančius ICT srityje, ir visus, norinčius savo ateitį sieti su technologijomis. Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas šiais metais pasirodė technologijų mugėje, suteikdamas galimybę praktiškai išbandyti 3D skenerį, kurį pristatė Mados technologijų ir verslo studijų programos trečio kurso studentė Monika Jakutytė. Šiais metais studentė dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projekte 3D SKENAVIMO IR INDIVIDUALIZUOTOS APRANGOS ERDVINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS TYRIMAS (09.3.3-LMT-K-712-09-0097). Už šių projektų vykdymą ir finansavimą yra atsakinga Lietuvos mokslo taryba https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/studentu-moksliniai-tyrimai-ir-praktika/2389

Daugiau informacijos apie praktiką: https://mtf.viko.lt/studentu-moksline-vasaros-praktika-menu-ir-kurybiniu-technologiju-fakultete/