Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto bendruomenė prisitaikė prie COVID19 viruso iššūkio aukštajai mokyklai. Teko visiems greitai persiorentuoti ir paskaitas, mokymus bei renginius perkelti į elektroninę erdvę. Žinoma, nesklandumų buvo, bet kūrybiškam fakulteto kolektyvui tai įveikti nebuvo sudėtinga. Dėstytojai geba kūrybiškai pateikti užduotis, o studentai savo atliktomis užduotimis pasidalina su plačiąja visuomene. Prasidėjus karantinui fakulteto bendruomenė tapo atviresnė ir vieningesnė įveikiant nuotolinio mokymosi iššūkius. Karantinas paskatino tiek dėstytojus, tiek studentus atrasti naujų mokymo ir mokymosi būdų, įvaldyti naujas elektronines mokymo(si) programas bei įnešti naujų vėjų į mokymo(si) procesą, dažniau pagalvoti apie edukacijas ir kvalifikacijos kėlimą nuotoliniu būdu.

Dėstytojai ir toliau veda paskaitas bei kursus nuotoliniu būdu, konsultuoja studentus ir absolventus, ieško naujų būdų kaip pateikti mokymo(si) medžiagą bei kaip patraukliai pristatyti studentų mokymosi rezultatus. Plačiau apie gyvenimą karantino metu kviečiame skaityti „Regionų naujienose“